^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH

sir naklejka

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie serdecznie zaprasza na stoisko
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, prezentowane podczas XXIV Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie w dniach 5-6 września 2015r.

Stoisko zorganizowane jest w ramach operacji pn. Wystawa „Instytuty resortu rolnictwa – Nauka Polska”- przykłady i promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa śląskiego”.

Na stoisku będziemy promować i informować zainteresowanych o nowej inicjatywie
z nowego okresu programowania PROW 2014 – 2020 - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI
W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR).

Celem SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich m.in. poprzez pomoc dla potencjalnych beneficjentów w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Informacji na temat nowego działania udzielać będą doradcy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w godzinach od 10.00 do 18.00 .

Odwiedzający XXIV Krajową Wystawę Rolniczą w ramach realizowanej operacji będą mogli zapoznać się z informacjami nt. SIR województwa śląskiego i z wynikami prac badawczo-wdrożeniowych prowadzonych przez Instytuty Resortu Rolnictwa w ramach Wystawy „Instytuty resortu rolnictwa- NAUKA POLSKA”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com