^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs grantowy na zajęcia edukacyjne dla dzieci we wsiach i małych miasteczkach

na dobry poczatekPo raz kolejny Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłasza konkurs grantowy „Na dobry początek", na dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci wiejskich w wieku od 2 do 8 lat.

 

Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci.

 

Dofinansowanie projektów w konkursie wynosi od 3 do 10 tys. zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym projektem (do 10% kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, biblioteki publiczne, fundacje i ośrodki kultury.

 

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online dostępny na stronie Fundacji. Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2015 roku o godzinie 12:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października 2014 roku, a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku.

 

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, znajduje się pod adresem www.fundacja.bgk.pl

 

 

Źródło: www.fundacjabgk.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com