^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Powstaje „Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce”

ilustracja program turystyka na obszarach wiejskichProgram rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce jest projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym celem dokumentu jest zdefiniowanie głównych kierunków rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, w określonych obszarach problemowych, a także ich operacjonalizacja w postaci celów i działań.

 

Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ma być dokumentem strategicznym, określającym wizję, misję a także operacyjne i strategiczne cele turystyki na obszarach wiejskich. Przede wszystkim ma zaproponować konkretne działania, które będą mogły zostać wdrożone w latach 2014-2020. Program będzie definiował zadania w oparciu o pięć obszarów problemowych:

 

I. Obszar Formalno-prawny – obejmuje zagadnienia dotyczące warunków prawnych w turystyce wiejskiej m.in.:
- warunków prowadzenia działalności na terenach wiejskich,
- przepisów prawnych i podatkowych,
- kwestii sanitarnych i BHP

 

II, Produkt turystyczny na obszarach wiejskich – obejmuje zagadnienia dotyczące produktów turystycznych na obszarach wiejskich w następującym zakresie:
- zdefiniowanie zakresu badań niezbędnych do podejmowania decyzji o wyborze produktów flagowych (o największym potencjale rozwojowym),
- analiza dotychczasowych produktów sektorowych w turystyce wiejskiej,
- propozycje flagowych produktów polskiej turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania istniejących walorów naturalnych i antropogenicznych wsi do kreacji oferty turystycznej,
- wskazówki do produktowego podejścia w zarządzaniu turystyką wiejską,
- komercjalizacja produktów turystyki wiejskiej

 

III. Jakość usług w turystyce wiejskiej – obejmuje zagadnienia związane z:
- jakością usług na wsi,
- standardaryzacją obsługi turystów (komponent usługowy),
- profesjonalizacją kadr,
- standardaryzacją infrastruktury (kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej)

 

IV. Marketing – obejmuje zagadnienia związane z:
- najczęściej stosowanymi narzędziami marketingowymi i promocyjnymi,
- oceną ich efektywności w kontekście preferencji turystów w zakresie poszukiwania informacji oraz podejmowania decyzji,
- badaniami marketingowymi,
- kreacją wizerunku turystyki wiejskiej

 

V. Wsparcie instytucjonalne – obejmuje zagadnienia związane z:
- systemem instytucjonalnym bezpośrednio lub pośrednio powiązanym z turystyką na obszarach wiejskich

 

Projekt realizowany jest przez grupę doświadczonych ekspertów oraz powstaje w ścisłej i bieżącej kooperacji z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne", której członkowie Zarządu są autorami koncepcji dokumentu.

 

Program jest opracowywany metodą partycypacyjno-ekspercką, która zakłada udział interesariuszy rynku na wszystkich etapach prac, tj. zarówno na etapie diagnostycznym, jak i strategicznym. Od aktywności wszystkich partnerów zależy kształt dokumentu oraz zapisane w cele i działania.

 

Główne instrumenty w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych:
- Warsztaty diagnostyczne – praca warsztatowa w grupach nad zapisami w poszczególnych obszarach problemowych.
- Spotkanie audytoryjne – prezentacja wstępnej wersji Programu
- Badania ankietowe – dostępne na www.program-turystykawiejska.pl
- Konsultacje elektroniczne, możliwość przysyłania uwag i sugestii na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zachęcamy do czynnego udziału w tworzeniu Programu i odwiedzania strony projektu www.program-turystykawiejska.pl.

 

Źródło: www.ksow.pl; www.progra,-turystykawiejska.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com