^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rolniku pamiętaj o pszczołach i innych zapylaczach

W związku z rozpoczynającym  się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających informujemy, że nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.

plakat zapylacze strona

 

Owady zapylające są czynnikiem plonotwórczym, dlatego środki ochrony roślin powinny być stosowane z rozwagą - zgodnie z zaleceniami i prawem.

Stosując środki ochrony roślin należy zwrócić uwagę na:

* prawidłowość wykonywania zabiegów, a w szczególności na stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy,

* dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy nie będące celem zabiegu,

* niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty,

* wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających,

*przestrzeganie okresów prewencji i niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu,

*zabiegi wykonywane opryskiwaczem sprawnym technicznie i posiadającym atest.

 

Pomocne dokumenty w przypadku wystąpienia ostrych przypadków zatruć pszczół.

1.Instrukcję postępowania przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych, realizowanych przez PIWet –PIB, przy podejrzeniu o ostre zatrucie pszczół środkami ochrony roślin.

2. Protokół pobrania próbki do badań laboratoryjnych podejrzenie ostrego zatrucia pszczół środkami ochrony roślin.

3. Jak powinny być stosowane środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami i prawem

4. Plakat do powieszenia w miejscu odwiedzanym przez rolników, np.w  Urzędzie Gminy

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com