^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”- edycja V

Daniel Franek Bacówka

 

Mieszkańcy województwa śląskiego zajmujący się amatorsko fotografią, jak i ci którzy robią profesjonalne zdjęcia, mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym pn.:

„Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu".

 

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk" służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

 

Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:
I kategoria – Tradycja
II kategoria – Krajobraz
III kategoria – „Dobre praktyki" w zakresie rozwoju śląskiej wsi.

 

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice,
Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu"

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 10 kwietnia 2015 roku.

 

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2015 roku.

 

Więcej informacji, regulamin konkursu: www.slaskie.ksow.pl
Fot. Daniel Franek „Bacówka"

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com