^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Aktywizacja grupy ze specjalnymi potrzebami na przykładzie zagród edukacyjnych- szkolenie

logaKSOW ok

Zagrody edukacyjne to wiejskie gospodarstwa, które przyjmują głównie dzieci ze szkół i przedszkoli na warsztaty edukacyjne poświęcone rolnictwu, ekologii i dziedzictwu kulturalnemu polskiej wsi. Wśród odwiedzających zagrody coraz częściej pojawiają się także osoby niepełnosprawne ruchowo i umysłowo, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Są to odbiorcy wymagający szczególnej troski i opieki, wizyta takiej grupy w gospodarstwie wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno gospodarza jak i otoczenia.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował 6 lipca w siedzibie ODR w Częstochowie „Szkolenie na temat aktywizacji grupy ze specjalnymi potrzebami na przykładzie zagród edukacyjnych”. Szkolenie poprowadzili edukatorzy z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku mgr Anna Krzyżanowska i dr Maria Koloh.

Szkolenie było podzielone na dwie części. Pierwsza, teoretyczna dotyczyła specyfikacji grup ze specjalnymi potrzebami, bezpieczeństwa i organizacji przyjazdu grupy ze specjalnymi potrzebami oraz dostosowanie miejsca i zajęć do takich grup.

Drugą część szkolenia stanowiły warsztaty z elementami sensoplastyki, terapii przez sztukę i muzykoterapii. Podczas warsztatów uczestnicy poznawali techniki wykonywania prostych plac plastycznych i działań twórczych do zastosowania we własnym gospodarstwie edukacyjnym.

W szkoleniu wzięło udział 40 osób spośród: osób prowadzących lub zamierzających prowadzić zagrodę edukacyjną, przedstawicieli LGD, doradców rolniczych, członków Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Woj. Śląskiego i mieszkańców obszarów wiejskich.

 

IMG 20230706 120313

IMG 20230706 125107

IMG 20230706 130202

IMG 20230706 144042

Operacja współfinansowana ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com