^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Paszportyzacja polskiej żywności

 

Polska żywność news

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przy merytorycznym wsparciu Centrum GovTech Polska i pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje

pilotażowy projekt Paszportyzacja polskiej żywności.

Projekt ten docelowo przewiduje budowę cyfrowego systemu IT gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw,
tj. „od pola do stołu”.

Jednym z etapów projektu jest zbadanie nawyków zakupowych konsumentów, postrzegania certyfikacji oraz oczekiwań co do zakresu informacji oraz ich prezentacji o produktach w przyszłym „paszporcie”. W tym celu została przygotowana ankieta która jest anonimowa, a czas jej wypełnienia to około 10 minut. Odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów badawczych.

 

ANKIETA  jest dostępna pod linkiem:

https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/5180,Kolejny-etap-projektu-Paszportyzacja-polskiej-zywnosci--ankieta-dla-konsumentow.html

Dziękujemy za Państwa czas i zaangażowanie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com