^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Program Poznaj Polskę w Zagrodach Edukacyjnych

Poznaj Polskę- edycja 2023

Program Poznaj Polskę jest skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych i ma na celu umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach programu szkoły mogą występować o dofinansowanie w wyskości do 80% do wycieczek szkolnych jedno-, dwu- lub trzydniowych.

Tegoroczna edycja programu została rozszerzona o priorytet "Odkrywamy Skarby Wsi", który może być realizowany w zagrodach edukacyjnych i w skansenach.

Nabór dla szkół, które do tej pory nie uczestniczyly w programie rozpoczął się 6 marca. Pozostałe szkoły mogą aplikować od 20 marca. Rekrutacja do programu trwa do wyczerpania puli środków finansowych. Na reaizację programu przeznaczono w tym roku kwotę 50mln złotych.poznajPolske

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com