^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Sadzenie drzew miododajnych - częstochowska inicjatywa na rzecz ochrony zapylaczy

bee g2b7a3e61f 1280Rola zapylaczy dla ekosystemu oraz dla człowieka jest niepodważalna, rośnie też świadomość społeczna dotycząca pożytków pszczelich oraz konieczności zakładania i utrzymywania terenów z gatunkami miododajnymi. Częstochowska fundacja "Fiszka" wyszła z słuszną inicjatywą przyczyniającą się do zwiększenia udziału roślin miododajnych na miejskich terenach zielonych. Jednym z założeń było nasadzenie 70 lip drobnolistnych z okazji 70-lecia przyłączenia wsi Błeszno do Częstochowy. Sadzenie miało miejsce 5 listopada i przyciągnęło wielu mieszkańców. Można było ufundować lipę, opatrzoną pamiątkową tabliczką z danymi fundatora lub w ramach wolontariatu pomóc w sadzeniu drzew. Na tym nie zakończy się działalność na rzecz zapylaczy, planowane jest zagospodarowanie nieużytków roślinami miododajnymi oraz kolejne akcje sadzenia drzew. 

W działania na rzecz pszczół zaangażowani są mieszkańcy, wolontariusze, inne miejskie fundacje oraz Regionalny Związek Pszczelarski w Częstochowie, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o inicjatywie. 

Żeby skutecznie podejmować kolejne akcje zagospodarowania miejskich nieużytków została utworzona zrzutka, gdzie cegiełką za wpłatę jest 300 lub 600 m2 terenu lub lipa, na której może zawisnąć tabliczka z danymi osoby, firmy lub organizacji, która ufundowała drzewko. 

https://zrzutka.pl/tv4pn7 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com