^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zaproszenie na szkolenie dla doradców "Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny"

 

przetworstwo logotypy

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla doradców z województwa śląskiego „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” finansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

Głównym celem szkoleń jest przekazanie od strony praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym.
Szkolenia prowadzone będą w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Posiadane zaplecze dydaktyczne i jego wyposażenie spełnia wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych dla zainteresowanych uruchomieniem działalności przetwórstwa żywności w małym zakładzie oraz prowadzenia szkoleń.

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby zajmujące się zawodowo doradztwem dla rolników lub właścicieli lasów zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych, organizacjach pozarządowych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie szkolenia w dniach 04 – 06.10.2022 roku dla 15 doradców z województwa śląskiego. Program szkolenia obejmuje 22 godziny dydaktyczne (w tym: 14 godzin wykładów oraz 8 godzin warsztatów w małych zakładach przetwórczych).
Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty dojazdu na szkolenie, koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe finansowane są z budżetu projektu.

Zgłoszenia uczestników na w/w szkolenie przyjmowane będą od dnia 16 – 31.08.2022 r.
O uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszenia na podstawie wypełnionej i przesłanej na adres:
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,
 Brygida Stroczyk, tel. 508 864 026;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
karty zgłoszenia uczestnictwa lub listy osób delegowanych na szkolenia w przypadku zgłoszenia grupowego.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru uczestników, warunków uczestnictwa oraz terminów realizacji szkoleń udzielają:
1. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie:
- Brygida Stroczyk, tel. 508 864 026;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu:
- Bolesław Pieczyński tel. 48 365 69 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz
- Barbara Sałata tel. 48 365 69 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Karta zgłoszenia

Program szkolenia

Lista osób delegowanych na szkolenie

 

 

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com