^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE - BADANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I RYNKOWEGO

 

Growid logoBardzo serdecznie zapraszamy na warsztaty dotyczące tematyki Gospodarstw Opiekuńczych organizowane w ramach projektu GROWID, które odbędą się w dniu 25 maja 2022 roku w ŚODR Częstochowa O/Mikołów ( Hotel Agro) ul. Gliwicka 85, 43-190 Mikołów o godzinie 11:00.

Głównym celem projektu GROWID jest opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania. 

Organizowane warsztaty są kolenym etapem Projektu GROWID, mają na celu wymianę wiedzy i informacji pomiędzy uczestnikami spotkania , którymi są między innymi właściciele gospodarstw rolnych zainteresowani poszerzeniem działalności o świadczenie usług społeczno -opiekuńczych dla osób starszych.

Warsztaty poprowadzi Pani prof. Wioletta Knapik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 Tegoroczne warsztaty skierowane są do: 

 • - właścicieli gospodarstw rolnych/agroturystycznych/edukacyjnych
 • - przedstawicieli organizacji pozarządowych
  - przedstawicieli samorządu działających w obszarze polityki senioralnej
 • - przedstawicieli biznesu
 • - wolontariuszy i osób zajmujących się osobami wymagającymi opieki
 • - przedstawicieli LGD
 •  

Program warsztatów:

 1. Prezentacja projektu
  2. Potencjał Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie świadczenia uslug opiekuńczych dla osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich ,na podstawie badań ankietowych.
  3. Wpływ zróżnicowania terytorialnego na uwarunkowania powstawania gospodarstw opiekuńczych na podstawie badan fokusowych.
  4. Potencjał w zakresie świadczenia usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych na podstawie badan ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych.
  5. Potrzeby i oczekiwania osób starszych w zakresie usług społecznych i opiekuńczych; analiza wyników badań ankietowych.
  6. Opinie opiekunów osób starszych  dotyczące potrzeb seniorów; analiza wyników badan ankietowych.

7.Rekomendacje dotyczące modelu gospodarstwa opiekuńczego na podstawie warsztatów przeprowadzonych w 16 województwach.

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:

 1. ŚODR Częstochowa - Natalia Michałowska; Ewa Pietruszka - tel. 34 377 01 19
 2. ŚODR O/Mikołów - Barbara Majnusz; Brygida Stroczyk - tel. 32 32 50 143
 3. ŚODR O/Bielsko - Biała - Anna Zawadzak; Agnieszka Zoń - tel. 33 827 34 50
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com