^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XXVI Krajowa Konferencja Pszczelarska na Jasnej Górze

       

002konf pszczel 2021 1

           W dniach 6-7 grudnia 2021 miała miejsce na Jasnej Górze XXVI Krajowa Konferencja Pszczelarska oraz XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy. Organizatorami konferencji byli: Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie, Polski Związek Pszczelarski oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Patronatu honorowego udzielili: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Śląskiego i Wojewoda Śląski. Pszczelarze, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią mieli możliwość spotkać się razem, a także w formie on-line uczestniczyć w tym, ważnym dla nich wydarzeniu.
             Wszyscy zabierający głos podczas Konferencji zarówno organizatorzy jak i wykładowcy wyraźnie podkreślali jak ważną rolę pełni pszczela rodzina, jak bardzo jest czuła i delikatna na zmiany w środowisku i jak wiele my, ludzie jej zawdzięczamy. Podkreślano również, że „misją Pszczelarzy jest dostarczyć społeczeństwu produkty pszczele o jak najwyższej jakości”.
            Tematem przewodnim tegorocznego spotkania pszczelarzy była „Aktywność farmakologiczna miodów odmianowych oraz wybranych standaryzowanych produktów pszczelich warunkująca obecność apiterapii w naukach medycznych”. Zaproszeni wykładowcy przedstawili w swoich prezentacjach nowe osiągnięcia z tego zakresu.
                Prof. zw. dr .hab. n .farm. Artur Stojko przedstawił dogłębnie temat „Wykorzystania aktywności biotycznej miodów odmianowych i ich standaryzowanych ekstraktów, pozostałych produktów pszczelich we współczesnej spersonalizowanej biomedycynie”. W swoim wykładzie zwrócił uwagę jak duże „znaczenie ma profilaktyka zdrowotna, w której oprócz zapobiegania chorobom, ma również miejsce opanowanie stylu życia zapewniającego pełnię zdrowia uwarunkowanego jakością i sposobem odżywiania…”. Pamiętajmy, że „produkty pszczele uzyskane na drodze naturalnej biosyntezy, są idealnym uzupełnieniem codziennej diety”. Stwierdził również, że „w związku z rozwojem biotechnologii i wykorzystaniem metod z zakresu inżynierii genetycznej, coraz większego znaczenia nabierają środki lecznicze pochodzenia naturalnego” np. produkty pszczele: miód, obnóża, pierzga, mleczko pszczele czy jad pszczeli - „mają one stałą naturalną strukturę biochemiczną, która jest pochodną naturalnego składu surowców z jakich powstają, a którymi są: nektar, spadź czy pyłek kwiatowy”. Te naturalne produkty, nie zafałszowane przez człowieka, zawsze są najwyższej jakości i jako takie mają szerokie zastosowanie w dzisiejszej medycynie, gdzie są wykorzystywane jako środki lecznicze w wielu dziedzinach medycyny. Jeśli chodzi o apiterapeutyki, to wykorzystujemy w nich „standaryzowane ekstrakty o oznaczonej aktywności biotycznej, uzyskane z produktów pszczelich, wprowadzone do różnych postaci leków” są one stosowane m.in. w : dermatologii, ginekologii i położnictwie, pediatrii, stomatologii, urologii, chorobach wewnętrznych.
               Prof. dr hab. Paweł Ramos przedstawił „Wpływ czynników termicznych na aktywność farmakologiczną miodów odmianowych”. Jego „wielokierunkowe badania wykazały niekorzystny wpływ podwyższonej temperatury na właściwości testowanych miodów.... Podwyższona temperatura powodowała powstawanie wolnych rodników, zmiany fizyko-chemiczne manifestujące się zmianą barwy oraz obniżenie właściwości antyoksydacyjnych miodów. Otrzymane wyniki wskazują, że terapia miodem przegrzanym może być mniej skuteczna”.
             Dr n. chem. Joanna Jaworska przedstawiła temat: „Analiza jakościowa próbek miodów odmianowych pozyskiwanych z polskich pasiek przy wykorzystaniu metody Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego”.Zastąpienie naturalnego nektaru syropami oraz rozcieńczanie miodu obniża jego aktywność biotyczną i wartość odżywczą. Bardzo ważna jest więc wnikliwa kontrola surowych i gotowych produktów w celu weryfikacji, czy oznakowana jakość i czystość jest rzeczywiście prawdziwa. Z uwagi na rosnącą świadomość konsumentów i jednocześnie stale napływające sygnały dotyczące prób fałszowania miodu, ocena ich jakości wydaje się interesującym i istotnym zagadnieniem… Dzięki Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, uzyskano wzorce popularnych miodów odmianowych wytwarzanych w Polsce, które mogą być wykorzystywane do oceny jakości. Istotną cechą odróżniającą Spektroskopię NMR od innych technik, jest możliwość wykonania analizy w szybszy i znacznie prostszy sposób, w ciągu jednego cyklu trwającego kilka minut”.

konf pszczel 2

 Prof. zw.dr hab. n. farm. Artur Stojko

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com