^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

"Wykorzystanie ziół w gospodarstwie domowym w teorii i w praktyce"

IMG 20210728 125633 002

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zrealizował operację pn. „Wykorzystanie ziół w gospodarstwie domowym w teorii i praktyce”. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

plik

Celem szkolenia, które odbyło się 28 lipca 2021r., było przekazanie wiedzy na temat wykorzystania ziół w gospodarstwie domowym zarówno w teorii jak i praktyce osobom zamieszkującym obszary wiejskie województwa śląskiego. Wśród uczestników znaleźli się: rolnicy, członkinie KGW, doradcy rolniczy zainteresowani tą tematyką. Szkolenie było podzielone na dwie części. W pierwszej – wykładowej, uczestnicy zapoznali się z historią ziół, substancjami, które w nich naturalnie występują (np. alkaloidy, garbniki, itp.) sposobami ich konserwacji (sposoby suszenia, przechowywania) oraz sposobów ich przyrządzania z podaniem konkretnych przepisów (napary, odwary, itp.), natomiast druga część – warsztatowa była związana z samodzielnym wykonaniem, pod okiem prowadzącego, oleju ziołowego oraz szyszki kąpielowej. Uczestnicy także wybrali się na spacer po ogrodzie, gdzie prowadząca przedstawiała kolejno napotkane zioła i wskazywała sposoby ich wykorzystania w: kuchni, kosmetyce czy lecznictwie.

IMG 20210728 130249 002

Dzięki tej operacji, udało się przedstawić uczestnikom różne gatunki ziół (rozpoznawanie w terenie), a także sposoby wykorzystania ziół z własnego ogródka. Przedstawiono bardzo przydatne, proste przepisy na bazie tego, co możemy spotkać w naszym najbliższym otoczeniu. Jest to ciekawa alternatywa do tradycyjnego postrzegania wsi i w dalszym etapie otwiera na rozwinięcie ekologicznego i ekonomicznego spojrzenia na uprawę we własnym ogrodzie. Szkolenie uczyło i zachęciło wiele osób do samorozwoju w temacie ziół, wykorzystania ich w ubogacaniu jadłospisu, co przyczyni się do racjonalnego i zdrowego odżywiania się, a także do przygotowania produktów z ziół we własnym zakresie, a może i na sprzedaż, co przyczyni się do ekonomicznej poprawy sytuacji gospodarstwa. Liczymy, że operacja wzbudzi w uczestnikach i tych, którzy ulegną ich zachęcie, pragnienie popularyzacji ziół i wprowadzaniu coraz to nowych gatunków do swojej uprawy, szukaniu sposobów ich wykorzystania, a to zwiększy bioróżnorodność w naszym otoczeniu przywracając tzw. wiejski krajobraz.

IMG 20210728 120155 002

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com