^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„Tradycyjne rośliny w atrakcyjnych formach - ogrody w szkle kluczem do natury” warsztaty florystyczne

 A rośliny KSOW

loga informacja 2021 Rośliny 2

Tereny wiejskie województwa śląskiego a w szczególności Podbeskidzie to obszar, atrakcyjny przyrodniczo, zachowujący naturalny krajobraz. Bardzo ważne jest by rozwój tych terenów, odbywał się w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem bogactwa i różnorodności walorów przyrodniczych i kulturowych. Ważna jest więc świadomość społeczności wiejskiej o atrakcyjności przyrodniczej tych terenów w połączeniu z tradycją. Operacja pt.: „Tradycyjne rośliny w atrakcyjnych formach-ogrody w szkle kluczem do natury” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomocy Technicznej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 propaguje techniki zakładania mini tradycyjnych ogrodów w szklanych pojemnikach jako innowacyjnego produktu wywodzącego się z tradycji i natury podtrzymującego tradycyjny charakter „zagrody wiejskiej”.

           W ramach powyższej operacji przeprowadzono w terminach 29 i 30 czerwca 2021 r. dwa jednodniowe warsztaty florystyczne dla 2 grup mieszkańców Wilamowic w powiecie bielskim. Wybór miejsca przeprowadzenia warsztatów nie był przypadkowy - na terenie Wilamowic aktywnie działają Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje wspierające rozwój obszarów wiejskich. Ponadto mieszkańcy dążą do zachowania lokalnych tradycji, jak również są otwarci na poszerzanie swojej wiedzy i wykorzystanie jej w inicjatywach lokalnych.
           Uczestnicy warsztatów pt.:„Tradycyjne rośliny w atrakcyjnych formach-ogrody w szkle kluczem do natury " to osoby związane z lokalnym środowiskiem, potrafiące przekazać wiedzę i umiejętności innym, aktywnie uczestniczące w życiu wsi posiadające szerokie kontakty w lokalnej społeczności. Wśród szkolących się, nie brakowało członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, osób chcących poznać techniki florystyczne, a także przedstawicieli organizacji i instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich. Przeszkolenie powyższych osób sprzyjać będzie dalszemu przekazywaniu wiedzy wśród lokalnej społeczności, dzięki czemu na bazie innowacyjnego produktu może powstać wiele inicjatyw lokalnych sprzyjających rozwojowi tego obszaru.
           Podczas warsztatów zaprezentowane zostały techniki sadzenia i pielęgnacji roślin w innowacyjnych rozwiązaniach co przyczyniło się do poznania wymagań środowiskowych komponowanych roślin, ich właściwego doboru i pielęgnacji. Tworzenie kompozycji kwiatowych w połączeniu z naturalnymi elementami przyrody nieożywionej pochodzenia organicznego typu kamień, szyszki, liście, suszone gałązki itp. elementy charakterystyczne dla terenu Podbeskidzia, przybliżyło uczestników warsztatów do środowiska naturalnego oraz uwrażliwiło na lokalną przyrodę. Podczas warsztatów florystycznych ukazujących techniki renowacji i doboru różnych pojemników szklanych których pierwotne przeznaczenie było zupełnie inne, zaprezentowane zostało w praktyczny sposób dostosowanie ich do ponownego wykorzystania. Poprzez warsztaty uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą umiejętności odzysku opakowań szklanych w myśl nowego stylu „zero waste”, gdzie ogranicza się generowanie odpadów a tym samym nie zanieczyszcza środowiska. Pod koniec warsztatów w formie wystawy zostały zaprezentowane piękne kompozycje roślinne w szklanych pojemnikach, wszystkich wykonawców.
           Dzięki warsztatom florystycznym uczestnicy poznali techniki zakładania ogrodów w szkle, pozwalające zaprezentować tradycyjne gatunki roślin w nowym wydaniu. Ta innowacyjna technika stwarza nowe możliwości rozwoju dla obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie naturalnego środowiska, lokalnej tradycji, zdrowotnych właściwości roślin i ich walorów dekoracyjnych. Ukazywanie w tej formie roślin, jest zachętą do ponownego zainteresowania się technikami sadzenia i pielęgnacji roślin rodzimych gatunków. Jest to dobra promocja regionu przez florystykę i naturalną roślinność.

logo informacja 2 Rośliny 22

 

B rośliny KSOW

C rośliny KSOW

D rośliny KSOW

E rośliny KSOW

F rośliny KSOW

G rośliny KSOW

H roś KSOW

I roś KSOW

J rośliny KSOW

K roś KSOW

L roś KSOW

Ł roś KSOW

M roś KSOW

N roś KSOW

O roś KSOW

P roś KSOW

S roś KSOW

T roś KSOW

U roś KSOW

W roś KSOW

X roś KSOW

XX roś KSOW

XXX roś KSOW

XXXX roś KSOW

Y roś KSOW

Z roś KSOW

Ź roś KSOW

Ż roś KSOW

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com