^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„Tradycyjne rośliny w atrakcyjnych formach-ogrody w szkle kluczem do natury”

 

loga informacja 2021 Rośliny 2

 

Operacja pt.: „Tradycyjne rośliny w atrakcyjnych formach-ogrody w szkle kluczem do natury” propaguje techniki zakładania mini tradycyjnych ogrodów w szklanych pojemnikach jako innowacyjnego produktu wywodzącego się z tradycji i natury podtrzymującego tradycyjny charakter „zagrody wiejskiej”. Ogrody w szkle, pozwalają zaprezentować tradycyjne gatunki roślin w nowym wydaniu. Ta innowacyjna technika stworzy nowe możliwości rozwoju dla obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie naturalnego środowiska, lokalnej tradycji, zdrowotnych właściwości roślin i ich walorów dekoracyjnych. Ukazywanie w tej formie roślin, będzie zachętą do ponownego zainteresowania się technikami sadzenia i pielęgnacji roślin rodzimych gatunków. Będzie to dobra promocja regionu przez florystykę i naturalną roślinność.

Warsztaty komponowania tradycyjnych roślin to zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania od podstaw mini ogrodu, gdzie eksponowane jest i dobierane podłoże, odpowiednio dopasowywane i sadzone rośliny oraz wykorzystywanie elementów przyrody nieożywionej charakterystycznych dla terenów Podbeskidzia.

Głównym celem operacji jest przeszkolenie praktyczne w formie warsztatów, mieszkańców z terenu Podbeskidzia z zakresu tworzenia kompozycji z wykorzystaniem tradycyjnych roślin a tym samym rozpropagowanie na wskazanym terenie techniki zakładania mini tradycyjnych ogrodów w szklanych pojemnikach. Prowadzić to będzie do dodatkowego dochodu mieszkańców terenów wiejskich, nowych inicjatyw lokalnych na bazie większego zainteresowania kwiatami, komponowaniem tradycyjnych roślin i na nowo wprowadzaniem ich do otoczenia.

Grupę docelową projektu stanowić będzie łącznie 20 osób reprezentatywnych dla obszarów wiejskich, mogących zdobytą wiedzę i umiejętności przekazać innym, aktywnie uczestniczących w życiu wsi, mających szerokie kontakty na lokalnym obszarze.

Program warsztatów obejmuje tworzenie kompozycji roślinnych - mini ogrodów w szklanych pojemnikach:

- poznanie technik doboru, tworzenia, eksponowania podłoży i praktyczne wykonanie,

- poznanie technik doboru, sadzenia i pielęgnacji tradycyjnych gatunków roślin,

- poznanie technik odpowiedniego komponowania roślin i elementów przyrody
ożywionej,

- poznanie wiadomości z zakresu ogrodnictwa, estetyki, funkcjonalności roślin
w danym otoczeniu,

- poznanie technik wtórnego wykorzystania opakowań, pojemników szklanych,

Bezpośrednim efektem operacji będzie praktyczne przeszkolenie w trakcie warsztatów florystycznych mieszkańców terenów wiejskich Podbeskidzia, południowej części woj. śląskiego oraz pokazanie efektów zdobytych umiejętności poprzez prezentację powstałych prac – kompozycji roślinnych w szklanych pojemnikach, w formie wystawy pod koniec warsztatów.

Efektem długookresowym będzie aktywizacja uczestników do podjęcia działań w zakresie poprawy wizerunku i uatrakcyjnienia otoczenia, zagrody wiejskiej przez rośliny, zachowania tradycyjnego, naturalnego wizerunku terenów wiejskich, poprawy środowiska naturalnego oraz podjęcia nowej aktywności zawodowej generującej dodatkowy dochód co przyczyni się do rozwoju lokalnego terenów wiejskich na obszarze objętym operacją.

logo informacja 2 Rośliny 22

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com