^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs Rural Inspiration Awards 2021 – Zagłosuj!

Zagłosuj na jeden z 20 nominowanych projektów w konkursie Rural Inspiration Awards 2021 organizowanym przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).

Wśród nominowanych projektów znajduje się przykład z Polski - Anielskie Ogrody (Angelic Gardens) w kategorii zielona przyszłość. https://anielskieogrody.pl

Głosowanie jest otwarte do 24 marca 2021 r.(do końca dnia) pod linkiem: https://www.surveymonkey.com/r/XTZBQYQ

Celem tegorocznego konkursu pt. „Nasza wiejska przyszłość” jest wyróżnienie lokalnych inicjatyw, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które promują długoterminową wizję dla obszarów wiejskich.

Spośród 125 zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE, komisja konkursowa ENRD wybrała 20 projektów, które wezmą udział w głosowaniu internetowym na najlepszy projekt. Jednocześnie komisja ekspercka wybierze jeden zwycięski projekt w każdej z czterech kategorii z listy nominowanych projektów.

Kategorie tematyczne konkursu:

Zielona przyszłość: projekty lub inicjatywy dotyczące zmian klimatycznych (ich łagodzenia lub przystosowania się do nich), ochrony lub odbudowy różnorodności biologicznej, dający przykład zrównoważonego rozwoju i przyczyniające się do ekologicznej odbudowy, czy to na poziomie pojedynczych gospodarstw / lasów, czy też na poziomie społeczności wiejskich, i które demonstrują skokową zmianę lub bardziej uniwersalne podejście pozwalające na powtórzenie podejścia gdzie indziej.
Cyfrowa przyszłość: projekty, które przyczyniają się do cyfryzacji w rolnictwie i społecznościach wiejskich, niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę infrastruktury cyfrowej i szerokopasmowej, świadczenie usług cyfrowych, wprowadzanie nowych technologii, czy też poprawę umiejętności cyfrowych lub wiedzy.
Odporna przyszłość: projekty, które mają wkład we wzmacnianie odporności obszarów wiejskich Europy. Ta kategoria może obejmować szeroki wachlarz inicjatyw społecznościowych związanych z łańcuchem wartości i biznesem, w tym z perspektywy głównie ekonomicznej lub obejmującą szerszą definicję zrównoważonych i przyszłościowych projektów.
Solidarna przyszłość: projekty, które uwzględniają różnorodne aspekty przyczyniające się do integracji społeczeństwa wiejskiego. Mogą to na przykład być działania ukierunkowane na równe traktowanie ze względu na płeć, na wymianę międzypokoleniową, na niepełnosprawność i na osoby starsze. Ta kategoria również obejmuje inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu RIA 2021 (po jednym z każdej kategorii oraz jeden projekt wybrany w głosowaniu internetowym), odbędzie się podczas ceremonii wręczenia nagród 25 marca 2021 r. o godz. 15:00. Ceremonia jest częścią wydarzenia „Tydzień wizji obszarów wiejskich (Rural Vision Week) – wyobraźmy sobie przyszłość obszarów wiejskich” i będzie transmitowana na żywo.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod linkiem http://ksow.pl/aktualnosc/wez-udzial-w-trzecim-europejskim-konkursie-na-projekty-z-prow-2014-2020

 

 żródło: ksow.plpuchar

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com