^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Bitwa Regionów 2021 Rusza

BITWA REGIONÓW

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza kolejną edycję konkursu dla KGW wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR. Zgłoszenia można nadsyłać do organizatora do dnia 31 maja 2021r.

Celem Konkursu jest:

1)promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,

2)promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych KOWR, wynikających z art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020r. poz. 481).

Przedmiot Konkursu:

1.Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej obejmującej łącznie:

2.Przygotowanie opisu receptury i przepisu wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej dla regionu działania Koła Gospodyń Wiejskich zwanego dalej KGW(z wyłączeniem deserów)

2) przygotowanie potrawy wg. przepisu, o którym mowa w pkt 1 i wykonanie prezentacji przygotowanej potrawy w formie filmu wideo. Przez potrawy regionalne rozumie się potrawy związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie : www.bitwaregionów.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie wraz ze wsparciem działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowiebitwa regionów foto

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com