^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Przedłużony termin składania wniosków " Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" do 29 marca 2021

UWAGA!

road sign 663368 1920

Przedłużono termin składania wniosków z 28 lutego na 29 marca 2021 włącznie

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru,  pomoc przyznaje się:

1. rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń, lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” oraz planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

*ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub

*utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji,  lub

*zakup urządzeń do dezynfekcji,  lub

*przebudowę/remont pomieszczeń  w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach lub

*przebudowę/remont pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń lub

*budowę l/ przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń lub

*zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie;

2. spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

 ŹRÓDŁO:https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com