^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

SPRAWOZDANIE z realizacji operacji „Innowacyjne metody zarządzania produkcją bydła mięsnego w województwie śląskim” w dniach od 4 do 9 listopada 2019r.

loga napis sir

 

 

budło 1

Celem operacji było podniesienie wiedzy oraz nabycie doświadczenia przez uczestników poprzez zapewnienie wizyt, spotkań oraz seminarium w stowarzyszeniach, farmach bydła mięsnego, instytutach, ubojniach bydła, przetwórniach mięsa wołowego oraz pozyskanie nowych kontaktów wśród rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli jednostek doradczych, naukowców z terenu woj. śląskiego.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego była grupa 41 rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli jednostek doradczych, naukowców z terenu woj. śląskiego. Uczestnicy zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w praktyce.

Poszczególnymi punktami wyjazdu studyjnego były:

1. Wizyta w Associazione Italiana Allevatori (Narodowe Stowarzyszenie Hodowców) – prezentacja struktury administracyjnej i zakresu działalności – spotkanie z jej przedstawicielami; prezentacja informacji nt. pogłowia/ras bydła we Włoszech, prowadzonych kontrolach i nadzoru hodowlanego bydła mięsnego i mlecznego, dyskusja nt. certyfikacji jakości produktów przetwórstwa; omówienie różnic i wspólnych kierunków w zakresie promocji mięsa wołowego oraz planów współpracy. Obecnie AIA zrzesza 27 stowarzyszeń hodowców poszczególnych ras i gatunków, 19 stowarzyszeń regionalnych hodowców, 47 stowarzyszeń z prowincji oraz 9 instytucji zajmujących się zootechniką np. typu laboratoria.

2. Spotkanie z przedstawicielami Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana oraz Unità Operativa Complessa Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche. Instytut powstał w 1914 roku jako sekcja zooprofilaktyki w Instytucie Zootechnicznym w Rzymie, w 1935 roku został przekształcony w stację zooprofilaktyczną w Rzymie. W 1952 roku do obszaru badań włączono również Toskanię. Obecnie instytut zajmuje się badaniami, doświadczeniami i diagnostyką chorób zwierząt, badaniem pokarmów zwierzęcego pochodzenia, sposobami leczenia itp. Spotkanie z przedstawicielem instytutu oraz przedstawicielem służb weterenaryjnych pozwoliło na poznanie zakresu działalności, procedur kontroli w stosunku do hodowców oraz przetwórców, kontroli obowiązkowych w tym kontroli dobrostanu zwierząt, profilaktyki chorób bydła, przeprowadzanych w instytucie badań nad żywieniem zwierząt. Wywiązała się dyskusja pozwalające na wymianę doświadczeń.

3. Wizytacja gospodarstwa Azienda Casale del Castellaccio, które prowadzi rodzina Lauteri od 4 pokoleń. Kupując posiadłość Casale del Castellaccio na początku XX wieku, zaczęli hodować krowy na mięso, a następnie mleko, stając się w latach 80 jedną z najbardziej prestiżowych ferm w Agro Romano. Postęp firmy na przestrzeni lat był ewolucyjny i coraz bardziej miał na celu zwiększenie produkcji rolnej i hodowlanej oraz ochronę terytorium. Dlatego w 2009 r. postanowiono przejść na rolnictwo i rolnictwo ekologiczne, aby zwiększyć wartość produktów skierowanych do coraz bardziej wymagającego konsumenta końcowego. Dziś firma hoduje bydło wołowe, mleczne i mięsne owce oraz uprawia zboża, paszę, warzywa i gaje oliwne, wszystko metodami ściśle biologicznymi. W gospodarstwie prowadzi się hodowlę ras Charolaise oraz Limousine. Rasy te zostały wybrane ze względu na swe szczególne cechy, takie jak np. mięso o wysokiej jakości, odporność na warunki klimatyczne. Wśród samic nowonarodzonych niektóre są przeznaczane do reprodukcji w gospodarstwie, a inne są przeznaczone do uboju. Dodatkowo w prowadzonym sklepie firmowym „La Bottega” można znaleźć wszystkie kawałki organicznej cielęciny Charolaise i Limousine oraz rzymskiego abbacchio IGP, świeżo przygotowanego na każdą potrzebę. Dzięki ofercie tzw. „Pakietu Rodzinnego” jest również możliwość dostawy do domu 3-5-10 kg mięsa w bardzo dogodnych cenach. Oprócz mięsa można znaleźć sezonowe organiczne warzywa, oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, sery, świeże jaja kurze, piwo rzemieślnicze i dżemy, wszystkie ściśle organiczne i produkowane na farmie oraz wybór lokalnych produktów. Sklep jest otwarty od piątku do niedzieli oraz święta od 9.00 do 17.00. Wizyta w gospodarstwie pozwoliła na bezpośrednią rozmowę z hodowcą i wymianę doświadczeń.
W trakcie spotkania przygotowano degustacje.


4. Wizytacja w hodowli pod marką „La Maremmana” w Grosseto. Gospodarstwo prowadzi uprawę zbóż i produkcję pasz, hodowlę bawołów (ok. 500 sztuk) i krów mlecznych, prowadzi agroturystykę i produkcję energii odnawialnej. Prowadzi od lat 80-tych hodowlę bawołów rasy śródziemnomorskiej oraz bydła rasy Maremmana do produkcji mięsa. Bawoły żyją w warunkach naturalnych na blisko 640 akrach w miejscowości Capalbio; Właściciele realizują hodowlę w oparciu o hasło "Żywienie zwierząt jest kluczowym czynnikiem w jakości produktów końcowych, więc produkujemy około 80% zapotrzebowania na naszej ziemi i korzystamy z ekspertów agrotechnicznych w zakresie dobrostanu i żywienia” co przedkłada się bezpośrednio na wysoką jakość hodowli oraz produktów. W ostatnich latach, obok tradycyjnej działalności rolnej i zwierzęcej, gospodarstwo opracowało system do przetwarzania mleka bawolego, wykorzystując system energii odnawialnej z biogazu tworząc pełny cykl produkcji i zbytu tj. :
• Produkcja zbóż i roślin pastewnych na pasze dla zwierząt
• Hodowla bawołów
• Produkcja mleka
• Przetwórstwo mleka
• Sprzedaż bezpośrednia
• Korzystanie z branży odpadów / produktów ubocznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych
• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania gospodarstwa i produkcji nabiału
W ramach prowadzonego punktu sprzedaży można zakupić przygotowane na oczach klientów produkty z mleka bawolego oraz produkty lokalne z regionu Maremma typu wina, oliwa, wędliny. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję bezpośredniej rozmowy z przedstawicielem gospodarstwa oraz wizytacji wszystkich elementów /infrastruktury gospodarstwa.


5. Wizytacja ubojni w Braccagni; Uczestnicy mieli okazję poznać inwestycję spełniającą wszelkie wymogi UE oraz rozwiązania techniczne będącą w posiadaniu członków Confederazione Italiana Agricoltori; Przedsiębiorstwo to zajmuje się ubojem, rozbiorem, przygotowaniem porcji dla restauracji/stołówek oraz pakowaniem i transportem do odbiorców.

6. Wizyta na lokalnym targowisku m.in. z produktami z mięsa wołowego


7. Spotkanie z przedstawicielami Confederazione Italiana Agricoltori; To jedno z największych stowarzyszeń rolników we Włoszech i jedno z najważniejszych stowarzyszeń reprezentujących rolników na skalę europejska. CIA Grosseto zrzesza ponad 4000 gospodarstw rolnych. Do głównych zadań należy reprezentowanie swoich członków i ich interesów. Organizuje na poziomie prowincji doradztwo dla rolników w sensie technicznym i politycznym. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele służby weterenaryjnej oraz przedstawiciele władzy lokalnej tj. Wydziału Rolnictwa w Grosseto. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja nt. hodowli, wymogów weterenaryjnych oraz polityki państwa oraz UE w stosunku do hodowców bydła.


8. Wizyta w gospodarstwie/hodowli Tenuta di Paganico. Sercem posiadłości jest ekstensywna hodowla ekologiczna bydła Maremmana i świń Cinta Senese. Produkują i sprzedają produkty ekologiczne tj. świeże mięso, wędliny, przetwory mięsne i warzywne, olej, wino i grappa w formie sprzedaży bezpośredniej. Dodatkowo w ofercie gospodarstwa jest restauracja z lokalną kuchnią. Uczestnicy mieli okazję bezpośredniej wizyty w gospodarstwie i wymiany doświadczeń z przedstawicielem firmy.

9. Wizyta w gospodarstwie/hodowli Capracotta, która specjalizuje się w hodowli bydła rasy Chianina. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z hodowcami, zadawanie pytań i wymianę doświadczeń. Ponadto gospodarstwo specjalizuje się w agroturystyce oferując własne produkty i możliwość noclegów przygotowując dla uczestników degustację lokalnych produktów.


10. Następnie udano się do ubojni Macellazione Animali Carne w Orto. Lokalna ubojnia mająca charakter spółdzielni była alternatywą dla wizyty którą odbyła grupa dnia czwartego jako prywatnego przedsiębiorstwa. Była możliwość wizytacji różnych podmiotów spełniających wymogi sanitarne, równocześnie dbając o zachowanie tradycyjnego certyfikowanego produktu finalnego.

Na poszczególnych etapach wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli możliwość w praktyce zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w hodowli bydła mięsnego na terenie Włoch. Ponadto uzyskanie fachowej wiedzy bezpośrednio od właścicieli pozwala na przeniesienie dobrych praktyk na teren województwa śląskiego.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com