^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

"Rolnictwo społeczne i gospodarstwo opiekuńcze: możliwości pracy, partnerstwo społeczne i integracja" – relacja z konferencji

W dniach 17 - 18 września 2019 w CDR O/Kraków odbyła się konferencja upowszechniająca wyniki projektu CARE-T-FARMS pn. „Rolnictwo społeczne i gospodarstwo opiekuńcze: możliwości pracy, partnerstwo społeczne i integracja”. Prelegenci oraz uczestnicy to osoby prowadzące gospodarstwa opiekuńcze lub zamierzające je prowadzić, pracownicy CDR, doradcy rolniczy oraz osoby zainteresowane tą tematyką. W pierwszym dniu konferencji podczas wykładów uczestnicy dowiedzieli się istotnych informacji na temat projektu CARE-T-FARMS oraz samej idei rolnictwa społecznego.

Rolnictwo społeczne jest ideą, polegającą na poszerzaniu działalności gospodarstwa rolnego o usługi o charakterze społecznym (np. usługi edukacyjne, usługi o charakterze opiekuńczym, usługi terapeutyczne czy usługi mające na celu włączenie społeczne). Taka forma działania rozwija się szczególnie w krajach Europy Zachodniej, ale może także stanowić nowy pomysł na dodatkową działalność w polskich gospodarstwach rolnych.

CARE-T-FARMS to projekt rozpoczęty w listopadzie 2017 r. i trwający do października 2019 r, zaangażowanych jest w niego 7 organizacji z 5 krajów, liderem jest CDR w Brwinowie O/ w Krakowie

Celem projektu CARE-T-FARMS jest opracowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych, które wpłyną na wzrost kompetencji do wdrażania rolnictwa społecznego w Europie. W rolnictwie społecznym prace gospodarskie zyskują nowe funkcje o charakterze społecznym, opiekuńczym i terapeutycznym, służące poprawie zdrowia psychicznego, fizycznego i dobrego samopoczucia. Aktywności dotyczą głównie ogrodnictwa , zajęć z udziałem zwierząt oraz tradycyjnego przetwórstwa żywności. Stworzenie elektronicznej platformy z otwartym dostępem do szkolenia na odległość obejmującego trzy moduły edukacyjne:  http://care-t-farms.eu/edu/

   Moduł pierwszy pn. "Opiekun w gospodarstwie społecznym" jest skierowany do rolników, pracowników gospodarstw rolnych, studentów i uczniów szkół średnich. Jego cel to dostarczenie podstawowej wiedzy na temat codziennych czynności związanych z opieką nad osobami przebywającymi w gospodarstwach opiekuńczych, a wymagającymi specjalistycznej opieki.

   Moduł drugi pn. "Zarządzający gospodarstwem społecznym" jest skierowany do rolników, którzy mają doświadczenie w oferowaniu zajęć dydaktycznych oraz w przyjmowaniu osób w swoich gospodarstwach rolnych. Celem modułu jest przekazanie szczegółowej wiedzy na temat planowania działań związanych z opieką w gospodarstwach rolnych.

   Moduł trzeci pn. "Pracownik socjalny/ opiekun medyczny wspierający gospodarstwo społeczne" jest przeznaczony dla pracowników socjalnych, psychologów i psychiatrów, którzy mają doświadczenie w pomocy terapeutycznej. Moduł ten będzie źródłem specjalistycznej wiedzy na temat planowania zajęć społecznych i opiekuńczych w gospodarstwie rolnym w ramach m.in. leczenia pozaklinicznego.

Uczestnicy mieli okazję przetestowania praktycznego platformy na przygotowanych stanowiskach komputerowych.

Po wprowadzeniu do tych zagadnień nastąpiła wizyta studyjna na „Farmę Życia” w Więckowicach w gminie Zabierzów – ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem. Prowadzi ją fundacja „Wspólnota Nadziei”, gdzie na obszarze 7 ha powstało gospodarstwo z sadem, warzywnikiem i dużą powierzchnią łąk. Na farmie znajdują się 2 domy, w których mieszka na stałe 10 osób z autyzmem w ramach Rodzinnego Domu Pomocy. Znajdują się w nich pomieszczenia  ułatwiające funkcjonowanie pensjonariuszy np. pracownia gospodarstwa domowego, salka rehabilitacyjna, gabinet medyczny, pracownia plastyczna i sztuki użytkowej, pracownia ogrodnicza, stolarska. Umożliwia to prowadzenie zajęć dla wychowanków i ich aktywizację i rehabilitację. Dodatkowo miejsca te są wykorzystywane do organizowania zajęć dla przyjeżdżających osób na dzienne zajęcia w ramach Dziennego Centrum Aktywności. Wszystkie prace na farmie wykonują osoby z autyzmem wraz z trenerami pracy i asystentami wspierającymi. Jest to wielki sukces, że udało się osoby z autyzmem wdrożyć do pracy i że czerpią one z tego powodu radość satysfakcję i że traktują to miejsce jako swoje miejsce do życia.

W drugim dniu na konferencji można było zdobyć ciekawe informacje między innymi na temat rolnictwa społecznego na rzecz wykluczenia społecznego na przykładzie gospodarstw opiekuńczych w województwie Kujawsko-Pomorskim. Ponadto osoby prowadzące gospodarstwo opiekuńcze opowiedziały na temat funkcjonowania gospodarstwa w odpowiedzi na specjalne potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych oraz o efektach terapii prowadzonych w gospodarstwie rolnym.

Zwieńczeniem 2 dni konferencji była dyskusja panelowa z udziałem ekspertów m.in. na temat platformy szkoleniowej i odpowiedzi na liczne pytania uczestników. Trwała ożywiona wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi uczestnikami a prowadzącymi. Pojawiały się głosy, że gospodarstwa opiekuńcze są dobrym rozwiązaniem w sytuacji starzejącego się społeczeństwa, jednak problemem jest sposób ich finansowania. Być może w przyszłości uda się wypracować korzystne rozwiązania w tym kierunku.

20190917 10281820190918 123903

20190917 105143

20190917 15105020190917 15294720190917 15192220190917 15193620190917 15543620190917 160043

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com