^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Stoisko SIR podczas 40-tych Dni Otwartych Drzwi w Mikołowie

SIR MAŁE

 

W dniach 29 - 30.06.2019r. odbyły się 40 Dni Otwartych Drzwi Mikołowskiego Oddziału Ś0DR w Częstochowie.

Wydarzenie to, było dużą okazją do zaprezentowania działalności Ośrodka.

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działająca w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie miała w tych dniach możliwość zaprezentowania się na stoisku wystawienniczym.

Na stoisku SIR-u udzielano odwiedzającym informacji na tematy: czym jest SIR, przedstawiano jego cele, opowiadano o działaniu Współpraca w ramach grup operacyjnych EPI w PROW 2014-2020 oraz zachęcano do zarejestrowania się jako Partner SIR.

W trakcie trwania Jubileuszowych Dni Otwartych Drzwi rozdawane były ulotki informacyjne, promujące działalność SIR-u.

SIEĆ MAŁE

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com