^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

" Wyróżnij się! – Specjalizacja oferty kluczem do sukcesu”,

 0626005001424868195

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką, w tym prowadzące agroturystykę, zagrodę edukacyjną czy sprzedaż żywności zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym przepisów prawnych obowiązujących w specjalizacjach oferty obiektów turystyki wiejskiej. Znajdziemy tam szczegółowo opisane najważniejsze wymagania prawne, jakie powinny spełnić osoby planujące podjęcie działalności w branży turystycznej na obszarach wiejskich, jak również właściciele gospodarstw agroturystycznych myślący o rozbudowaniu oferty swojego obiektu o dodatkowe atrakcje:
Poradnik powstał w ramach realizacji projektu „Wyróżnij się! – Specjalizacja oferty kluczem do sukcesu”, który realizował Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz Telewizją Polską SA Oddział Terenowy w Bydgoszczy . Projekt , którego celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej popularnych specjalizacji oferty obiektów turystyki wiejskiej poprzez przeprowadzenie cyklu konferencji, produkcję i emisję felietonów oraz spotów telewizyjnych, a także poprzez stworzenie i udostępnienie publikacji internetowej dotyczącej przepisów prawnych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Więcej informacji o projekcie oraz poradnik znajduje się na stronie :
http://www.kpodr.pl/wyroznij-sie-publikacja-dot-specjalizacji-oferty-przepisy-prawne/

 

 

zdjęcie z zasobów ZE" Pod Skałką"

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com