^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XVIII edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”,

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza producentów wyrobów regionalnych i tradycyjnych do udziału w XVIII edycji konkursu  „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”,

Finał regionalny NKD odbędzie się 29 lipca (niedziela) o godz.11.00 na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie  podczas Jarmarku Produktów Tradycyjnych, Chorzów ul. Parkowa 25Nkd logo

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych z województwa śląskiego, spełniający kryteria konkursowe.

Głównym celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów i dań oraz ich promocja, istotne jest przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Ideą konkursu jest też zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.

Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP.

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Powołane są dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się lokalnym i regionalnym produktem żywnościowym, druga – daniami i potrawami regionalnymi.

Produkty konkursowe powinny być wytwarzane tradycyjnymi metodami, przy użyciu lokalnych surowców, posiadać tradycyjny skład oraz tradycyjną nazwę (nie wymyśloną na potrzeby konkursu). 

Konkurs odbędzie się w 4 kategoriach:

  1. Produkty pochodzenia zwierzęcego
  2. Produkty pochodzenia roślinnego
  3. Napoje regionalne
  4. Inne produkty regionalne

Tak jak w ubiegłym roku zabezpieczony będzie namiot – hala (z podłogą) wraz z ławami, ławkami i stolikami do prezentacji oraz podłączenie do prądu.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Częstochowie w nieprzekraczalnym terminie do 02 lipca 2018 r.

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udzielają pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich ŚODR w Częstochowie

- O/ Bielsko Biała – A. Zoń, A. Zawadzak – tel. 33/ 814 45 41

- O/ Mikołów – B. Majnusz – tel. 32/ 3250 143

- ŚODR Częstochowa – J. Brzozowska, P. Makles –Bochnia – tel.34/ 377 01 19

Poniżej dokumenty do pobrania:

Regulamin działania Komisji Konkursowych finałów regionalnych

REGULAMIN KONKURSU „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW” na najlepsze produkt i potrawę regionalną

REGULAMIN XVIII EDYCJI KONKURSU „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW” na najlepszą potrawę regionalną

REGULAMIN XVIII EDYCJI KONKURSU „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy

KARTA ZGŁOSZENIA PRODUKTU (dla jednego produktu)

KARTA ZGŁOSZENIA POTRAW

Zgoda na przetwarzanie danych - imprezy promocyjne

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com