^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rolnictwo zaangażowane społecznie - jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej.

loga sir bez

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie informuje, że w dniach 23-25.05.2018r. odbędzie się wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego pod nazwą „Rolnictwo zaangażowane społecznie - jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej”.

Projekt będzie realizowany w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i Na Obszarach Wiejskich. Operacja ma na celu utworzenie sieci powiązań i kontaktów pomiędzy doradcami i rolnikami, przybliży zainteresowanym idee utworzenia i funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego, podniesie poziom wiedzy z zakresu rolnictwa społecznego, zaktywizuje mieszkańców wsi do poszerzania oferty własnych gospodarstw rolnych o nowe usługi, zachęci do podejmowania współpracy i zrzeszania się z innymi jednostkami trudniącymi się opieka społeczną.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019.

gospod


Celem realizowanej operacji jest upowszechnienie wiedzy nt. prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego i wiosek tematycznych jako innowacyjnego kierunku działalności pozarolniczej, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich województwa śląskiego w tym zakresie.

Ponadto celem operacji jest zapoznanie uczestników z ideą, terminologią, metodyką zakładania wiosek tematycznych oraz poznanie ciekawych działań i inicjatyw społecznych prowadzonych na obszarach wiejskich. Operacja zaktywizuje mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, pobudzenia przedsiębiorczości wiejskiej oraz aktywizacji społecznej i ekonomicznej poprzez promocję idei wsi tematycznych i wdrażanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich. W trakcie wyjazdu studyjnego uczestnicy wezmą udział w konferencji naukowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy poświęconej tematyce opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz tworzeniu i funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych po czym odwiedzą gospodarstwa opiekuńcze zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatni dzień wyjazdu studyjnego będzie poświęcony wizycie w wiosce tematycznej- Wioska Górnicza w Pile nad Brdą.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com