^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zmiany w zasadach składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2018

W dniu 15.01.2018r. w Brwinowie odbyło się szkolenie dla doradców dotyczące zasad wypełniania oświadczeń o braku zmian w płatnościach bezpośrednich i aplikacji e – Wniosek Plus. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracownika Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.

Zgodnie z projektowanymi zmianami w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz innych niektórych ustaw w 2018 roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, rolnik może w terminie od 15 lutego do 14 marca bieżącego roku złożyć na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji   i Modernizacji Rolnictwa oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017r., w którym potwierdzi brak zmian. Podkreślić należy, że oświadczenie to dotyczy braku zmian w deklaracji złożonej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2017, a nie powierzchni, do której otrzymał płatność za 2017 rok.

Rolnik może złożyć oświadczenie zamiast wniosku, jeżeli zawarta we wniosku złożonym w roku 2017 powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się on wyłącznie:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność na zazielenienie, płatność dodatkową lub
 • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, lub
 • płatność do owiec, lub
 • płatność do kóz, lub
 • płatność niezwiązaną do tytoniu, lub
 • w ramach PROW 2007-2013 o wypłatę pomocy na zalesianie, lub
 • w ramach PROW 2014-2020 o przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Od roku 2018 wnioski o płatności bezpośrednie mają być złożone przy pomocy formularza geoprzestrzennego e – wniosek, czyli przez internet. Rolnicy, którzy posiadają login i kod dostępu do aplikacji eWniosek (aplikacja działająca w latach 2015-2017) będą mogli zalogować się do aplikacji eWniosekPlus. Natomiast rolnicy, którzy nie posiadają loginu i kodu dostępu przy pierwszym zalogowaniu się do aplikacji eWniosekPlus muszą podać trzy dane weryfikacyjne:

 • numer identyfikacyjny,
 • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
 • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów).

W aplikacji eWniosekPlus dostępne będą dwa tryby wypełniania wniosku tryb uproszczony i tryb pełny.

Tryb uproszczony będzie dostępny dla:

 • rolników uczestniczących w systemie małych gospodarstw ,
 • rolników, dla których suma gruntów ornych z działek referencyjnych spersonalizowanych na podstawie kampanii 2017 wynosi poniżej 10 ha,
 • dodatkowo rolnik nie ubiega się o płatności PRS, PRSK, Rei/lub płatności zalesieniowe.

Tryb pełny będzie dostępny dla:

 • rolników , którzy wybrali opcję edycji danych w ramach trybu uproszczonego,
 • rolników, którzy nie spełnili kryterium trybu uproszczonego (wnioski, w których suma gruntów ornych z działek referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie kampanii 2017 wynosi powyżej 10 ha,
 • rolników, którzy po raz pierwszy składają wniosek o płatności.

Wersja demo aplikacji e-wniosekPlus ma zostać udostępniona przez ARiMR dla wszystkich 15 lutego 2018 roku.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współpracy z ARiMR będzie prowadził szkolenia rolników z zakresu płatności bezpośrednich oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Szkolenia będą przeprowadzane, jak co roku na poziomie powiatów i gmin.

ewniosek

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com