^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XXIII Krajowa Konferencja Pszczelarska na Jasnej Górze

W Auli Ojca Augustyna Kordeckiego w dniu 06.12.2017r. zgromadziło się kilkuset uczestników- pszczelarzy oraz osób zainteresowanych tematyką pszczelarską na corocznej, już XXIII Krajowej Konferencji Pszczelarskiej na Jasnej Górze w Częstochowie.
Myślą przewodnią konferencji była „Diagnoza i rozwój polskiego pszczelarstwa”. Konferencja umożliwiła wymianę wiedzy teoretycznej oraz praktycznej na problemy i perspektywę polskiego pszczelarstwa.
Prelegentami na Konferencji byli:

plaster miodu

1. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jacek Parszewski – Główny Specjalista Wydziału Produktów Zwierzęcych Departamentu Rynków Rolnych MRiRW oraz Pan Rafał Kołodziejczyk Główny Specjalista Wydziału Kwarantanny i Ochrony Roślin Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, którzy przedstawiali prezentację na temat: „Problematyka strategii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wobec pszczelarstwa polskiego - podejmowane bądź planowane działania”.
2. Pani Profesor Grażyna Topolska (SGGW) – omawiająca temat „Zimowe straty rodzin pszczelich w latach 2006-2017 w Polsce i w Europie; rozmiar, rozmieszczenie oraz czynniki ryzyka”.
3. Pan Grzegorz Gorzała – Główny Specjalista Biura Ochrony Roślin Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który przedstawiał temat „Stosowanie środków ochrony roślin w kontekście życia zapylaczy a szczególnie pszczoły miodnej”.

Podczas Konferencji pszczelarze apelowali o większą ochronę środowiska, przypominając tym samym, że 80 procent tego co spożywamy zależy od owadów zapylających, wśród których najliczniejszą grupę stanowi pszczoła miodna.

 XXIII Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie została objęta honorowym patronatem Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Następnego dnia tj. 07.12. tradycyjnie we wspomnienie swego patrona św. Ambrożego na Jasną Górę powtórnie przybyli polscy pszczelarze. Przy muzycznej oprawie chóru młodzieży z Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli uczestniczyli w Bazylice na Uroczystej Mszy Św. Eucharystii przewodniczył bp Edward Białogłowski, krajowy duszpasterz pszczelarzy.
Obecny był w tym dniu: Waldemar Kudła, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie, Andrzej Adamczyk, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie.
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie reprezentował Zastępca Dyrektora Pan Tomasz Wiekiera.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com