^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja z wyjazdu studyjnego do Republiki Czeskiej pt. „Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”.

W dniach 25-27.10.2017r. odbył się wyjazd studyjny organizowany w ramach SIR-u ( Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich) pn. „Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”. W wyjeździe wzięło udział 45 uczestników w tym przede wszystkim pszczelarze, doradcy oraz osoby zainteresowane tematyką pszczelarską.
Głównym celem operacji było ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy pszczelarzami z Polski oraz naukowcami i pszczelarzami z Czech, zapoznanie z innowacjami wprowadzanymi przez Instytut Pszczelarstwa w Dol, wymiana fachowej wiedzy naukowej przekazanej przez instytut naukowy, przeniesienie przykładów dobrych praktyk z terenu Czech na teren południowej Polski - województwa śląskiego. Realizacja tej operacji przyczyniła się do zawiązania potencjalnych grup operacyjnych na rzecz wprowadzania innowacji w pszczelarstwie, do pogłębiania ściślejszej współpracy z Instytutem Pszczelarskim w Dol oraz z czeskimi pszczelarzami. Operacja dała szansę zapoznania z modelowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i docelowo mogą być wdrażane w naszym kraju. Operacja posłużyła upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorze pszczelarskim w Polsce. Innowacyjne projekty badawcze dotyczące ochrony pszczół opracowane i realizowane w Czechach a przeniesione na teren Polski, zwłaszcza województwa śląskiego staną się w przyszłości ważnym czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich. Poprzez wyjazd nastąpiła aktywizacja pszczelarzy, pracowników jednostek doradztwa rolniczego oraz mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyka pszczelarską, celem osiągnięcia założeń Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich a co za tym idzie wsparcia współpracy międzynarodowej w zakresie najnowszych technologii.

pszczoły wyjazd

Pierwszy dzień od wczesnych godzin rannych upłynął na podróży do Republiki Czeskiej. Realizacja programu w Czechach rozpoczęła się od obiadu w restauracji STARA POSTA a następnie przejazdu do miejscowości Dol, gdzie znajduje się znany w Czechach Instytut Pszczelarski. Tam w terenie uczestnicy brali udział w warsztatach, zwiedzali pasiekę przyległą do Instytutu oraz wymieniali doświadczenia w prowadzeniu pasieki, słuchali wykładów przeprowadzanych przez pracowników Instytutu Pana dr Martina Kamlera oraz Pana Dalibora Titera na tematy: zapobiegania, diagnozowania, ochrony i leczenia chorób pszczół m.in. warrozy oraz chowu i transportu matek pszczelich.
Aktualnie Instytut jest prywatny, jako spółka pracownicza i pełni wiodącą rolę naukową w czeskim pszczelarstwie, prowadząc między innymi badania naukowe i pełną diagnostykę chorób pszczół. Następnie uczestnicy przeszli na degustację napojów miodnych oraz dyskutowali na nurtujące ich pytania.
Po przyjeździe z Instytutu w sali konferencyjnej w hotelu EUROPA w Pradze uczestnicy wyjazdu wysłuchali wykładu na temat funkcjonowania w ramach PROW 2014-2020 SIR-u –„Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Następnie udali się na kolację i zasłużony odpoczynek.
Drugi dzień grupa rozpoczęła od spotkania w hotelowej sali konferencyjnej w celu wysłuchania wykładu na temat „Działania Współpraca i tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji EIP AGRI”. Po wykładzie grupa uczestników udała się na spotkanie z przedstawicielem działu informacyjnego Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej Panem Pavlem Klemperą. Na spotkaniu między innymi omówiono działalność Funduszu Interwencji Rolnej ( działu zajmującego się koordynowaniem dotacji unijnych). Pan Jan Verfl przedstawił informacje o innowacjach w sektorze rolniczym zwłaszcza pszczelarskim. W spotkaniu uczestniczyli również inni przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa. Po spotkaniu nastąpiło przejście ulicami Pragi do Związku Rolniczego Republiki Czeskiej, gdzie uczestnicy mieli okazję poznać Pana Jaroslava Sebeka, który opowiadał o powstaniu, działalności, rozwoju i sytuacji związku rolniczego na rynku w Czechach. Uczestnicy otrzymali materiały promujące tenże Związek.
Trzeciego dnia w drodze powrotnej do Polski grupa uczestników odwiedziła utytułowane licznymi certyfikatami jakości modelowe gospodarstwo pszczelarskie ( DOLEZALUV MED Polizy) które posiada ośrodek szkoleniowy i sklep pszczelarski. Na miejscu uczestnicy zapoznali się z historią gospodarstwa, brali udział w wykładach i warsztatach na temat innowacyjnych i ekologicznych sposobów hodowli i chowu matek pszczelich i pszczół. Poruszony był temat plastikowych ramek, sprzętu pszczelarskiego w tym także sprzętu do tłoczenia miodu. Uczestnicy mieli okazję brać udział w degustacji różnego rodzaju miodów, np. spadziowych, wielokwiatowych czy leśnych oraz napojów na bazie miodu. Wykłady przeprowadzali właściciele pasieki oraz personel tam pracujący. Właściciel Pasieki Pan Vladimir Dolezal jest organizatorem i inicjatorem Festiwalu Miodu na Zamku w Niechanicach. Podczas spotkania Pan Vladimir Dolezal zaprosił polskich pszczelarzy do uczestnictwa w tym Festiwalu. Pszczelarze zaproszenie przyjęli z radością opowiadając i zapraszając do Polski na nasze miodowe imprezy. Nastąpiła tym samym wymiana kontaktów między polskimi pszczelarzami a personelem i właścicielem gospodarstwa pszczelarskiego rokująca na przyszłość nawiązaniem współpracy międzynarodowej.


Zdjęcia: M. Kolasa

Projekt pt. „Zapoznanie z projektami badawczymi ochrony pszczół w Republice Czeskiej szansą wprowadzenia innowacji w polskim pszczelarstwie”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

logotypy

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com