^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Funkcjonowanie Zagród Edukacyjnych - szkolenie w CDR O/ Kraków

otwarcie zagrody eduW dniach 04 - 06 grudnia 2017 r. w ośrodku szkoleniowym CDR O/ Kraków odbyło się szkolenie dla doradców nt. Funkcjonowanie Zagród Edukacyjnych.

Szkolenie skierowane do koordynatorów wojewódzkich oraz osób wspierających koordynatora, miało na celu doskonalenie doradców ODR-ów w prowadzeniu działań szkoleniowych i doradczych w zakresie gospodarstw edukacyjnych wśród mieszkańców wsi oraz we współpracy w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.Szkolenie jest częścią szerszego programu CDR Oodział w Krakowie w zakresie wdrożenia i rozwoju OSZE w Polsce, zmierzającego do wprowadzenia jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego zgodnie z art.4 pkt.1.1 Ustawy z dnia 22.10.2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego.

Dzień pierwszy  - niezwykle ważny z punktu widzenia ujednolicenia sposobów działania ośrodków rozpoczął się wykładem Pana  Wacława Idziaka  : Zagrody Edukacyjne w kontekście koncepcji rozowju obszarów wiejskich i dokumentów strategicznych.

idziak

 

Następnie "pałeczkę przejęły" Panie Elżbieta Dziasek i Klaudia Kieljan z tematem : Funkcjonowanie Zagród Edukacyjnych i Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych  - aspekty formalne.

ela

Panie przedstawiły zarówno założenia , oczekiwania jak i problemy z którymi spotykamy się podczas pracy.

Następnie podzieliliśmy się na grupy i w ramach warsztatów , pracując na przykładowych zgłoszeniach i propozycjach ścieżek edukacyjnch, rekomendowaliśmy lub nie dane gospodarstwo do ZE. Podczas prezentacji i dyskusji wypracowywaliśmy wspólne wytyczne.

 

 

 

dokument

sajdera3

Dzień drugi to głównie praca w grupach , prowadzona dynamicznie przez Panią Jolantą Sajderą z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ,

sajdera1

a poświęcona następującej tematyce :

Funkcjonowanie Zagród Edukacyjnych w kontekście nowych podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

oraz

Funkcjonowanie ZE i Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjncy  - aspekty metodyczne

sajdera 2

Dzień trzeci to niezwykle ważne , szczególnie dla właścicieli ZE przepisy prawne.

Wykład "Funkcjonowanie Zagród Edukacyjnych w świetle przepisów prawnych" poprowadził Pan Jerzy Raciborski z Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Kraków

raciborski j

O planowanych działaniach szkoleniowych i dydaktycznych w 2018 roku mówiły Panie Agnieszka Filipek z MRiRW oraz Elżbieta Dziasek z CDR O/ Kraków

filipek

 

ela2

 

 

 

zdjęcia : B.Fąfera, A. Zoń

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com