^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Gospodarstwa opiekuńcze-rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich

Dnia 10.10.2017r. w Hotelu Diament Spodek odbyło się seminarium wojewódzkie realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. „Gospodarstwa opiekuńcze-rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Było to jedno z 16 seminariów, które CDR Oddział w Krakowie miał okazję prezentować na terenie całej Polski.

Gospodarstwo

Na spotkaniu nastąpiła szeroko pojęta wymiana wiedzy a następnie otwarta dyskusja pozwalająca na skorzystanie z doświadczenia osób, które na co dzień zajmują się kwestią zapewnienia opieki na poziomie lokalnym i regionalnym. Spotkanie przyczyniło się do dopracowania koncepcji gospodarstw przygotowanej przez CDR O/Kraków oraz dało możliwość pozyskania nowych partnerów i rozbudowę sieci współpracy na rzecz tworzenia gospodarstw opiekuńczych w Polsce.

W seminarium wzięły udział osoby zainteresowane procesem tworzenia gospodarstw opiekuńczych, w tym w szczególności przedstawiciele: władz regionalnych, władz lokalnych, pomocy społecznej, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Lokalnych Grup Działania, doradcy rolniczy oraz koordynatorzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR).

Prelegentami seminarium byli :

Konrad Stępnik-wygłosił prezentacje nt. "Możliwości finansowania działalności gospodarstw opiekuńczych" oraz "Koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce"

Józefina Król - wygłosiła prezentację nt. "Idea rolnictwa społecznego i dobre praktyki w zakresie gospodarstw opiekuńczych"

opieka

Gospodarstwa opiekuńcze  to innowacyjne rozwiązania polegające na połączeniu rolnictwa wielofunkcyjnego ze świadczeniem usług społecznych na poziomie lokalnym. Proces wdrożenia ich w Polsce jest wyzwaniem polegającym na poszukiwaniu odpowiednich form prawnych i organizacyjnych dla gospodarstw opiekuńczych, potrzebą określenia źródeł ich finansowania oraz sposobu działania.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com