^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

W dniach 12-14 września w niewielkich Smardzewicach w powiecie tomaszowskim,
województwo łódzkie, odbyło się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne "Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"

Sympozjum organizowane jest cyklicznie od roku 1993. Początkowo odbywało się corocznie, a od 2000 roku co 2 lata . Każdorazowo lokalizowane jest w innej części kraju, dając szansę jej promocji . My byliśmy gospodarzami w 1994 roku, a miejscem spotkania był Złoty Potok. Sympozjum to inicjatywa służąca wymianie doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów zawodowych pomiędzy podmiotami aktywnie angażującymi się w rozwój turystyki wiejskiej. Uczestniczą w nim przedstawiciele nauki, doradztwa, stowarzyszeń agroturystycznych, administracji państwowej i samorządowej z całej Polski.

Organizatorzy XVII Sympozjum

• Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
• Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego
• Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach
• Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"
• Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. w UR w Krakowie
• Lokalna Grupa Działania "Dolina Pilicy"

 

Tradycyjnie pierwszego dnia jest wspólna konferencja z referatowymi sesjami plenarnymi, w tym roku przedstawiała się następująco:


Temat główny : Sieci współpracy w turystyce wiejskiej –stan obecny i możliwości rozwoju w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”,
moderator:prof. nadzw. UŁ dr hab. Jolanta Wojciechowska

1. Współpraca podmiotów w turystyce wiejskiej w Polsce na tle perspektywy
historycznej –prof. nadzw. UŁ dr hab. Jolanta Wojciechowska, Uniwersytet Łódzki

2. Znaczenie komunikacji międzyinstytucjonalnej w rozwoju turystyki wiejskiej - Katarzyna Orzechowska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3. Znaczenie zaufania w budowaniu współpracy sieciowej w turystyce wiejskiej
–dr Magdalena Maćkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

4. Tworzenie sieci współpracy. Studium przypadku rejonu Puszczy Białowieskiej
–dr Romuald Domański, Fundacja Wspomagania Wsi

 symp1a

Następnie podzieleni na 4 seminaryjne grupy tematyczne wzięliśmy udział w sesji warsztatowej
Grupa I:„Instytucjonalne sieci powiązań. Modele współpracy”
Grupa II: „Rola ODR - ów w pracy na rzecz wspólnego i indywidualnego sukcesu w turystyce wiejskiej”
Grupa III: „Stowarzyszenia agroturystyczne jako stabilna sieć współpracy jednostkowej i systemowej”

Grupa IV:„Sieciowe produkty turystyki wiejskiej. Komunikacja, konkurencyjność I innowacja”,

Moderatorami warsztatów byli pracownicy naukowi różnych uczelni

symp3a

Zakończeniem dnia był Jubileusz 20 – lecia Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne

Drugi dzień to wizyty studyjne : Sieci współpracy w turystyce wiejskiej - przykłady innowacji i dobrych praktyk

Trasa 1. - Dziedzictwo kulturowe jako źródło innowacyjności na obszarach wiejskich
Trasa 2. - Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Trasa 3. - Współpraca instytucjonalna w rozwoju turystyki wiejskiej”

 symp10a

Dzień trzeci to sesja plenarna dyskusyjna oraz podsumowanie seminariów z pierwszego dnia sympozjum i podsumowanie wyjazdów studyjnych

Wprowadzeniem do dyskusji był wykład „Samoświadomość i wspólnota celów w agroturystyce"
dr hab. Grzegorz Foryś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dyskusja była miejscami burzliwa, a jej tematyka dała organizatorom pomysł na następne sympozjum. W jakim tym razem regionie Polski się odbędzie?

symp8a

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com