^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Etap wojewódzki XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w województwie śląskim rozstrzygnięty.

Komisja Konkursowa , w skład której wchodzą przedstawiciele KRUS, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Śląskiej Izby Rolniczej ponownie odwiedziła i skontrolowała 6 gospodarstw – laureatów szczebla regionalnego w oddziałach częstochowskim i katowickim KRUS.

Ponieważ wszystkie odwiedzane gospodarstwa były prawie na tym samym poziomie o kolejności decydowały już nie szczegóły a szczególiki. Wszystko co widzieliśmy było nie tylko nanoszone na kartę kontroli ale także obfotografowane , tak aby w razie wątpliwości mieć się do czego odwołać - co zresztą czyniliśmy.

 bhp komisja

Po burzliwych obradach Komisja ustaliła kolejność. Szczegóły podamy dnia 27 czerwca w Muzeum Medali im. Jana Pawła II w Częstochowie podczas finału wojewódzkiego Konkursu. Ale…..

 

 

….. podczas tych dwóch dni wizyt w gospodarstwach, mnie jako doradcę zachwycały rzeczy, które jak gdyby działy się obok naszego głównego tematu. To na przykład dbałość o spuściznę przodków, innowacyjne rozwiązania, pomysłowe i proste udogodnienia czy estetyka obejścia oraz zachowanie tradycyjnego krajobrazu. Poniżej kilka ilustrujących to zdjęć

1 dzień

Tomasz Długajczyk z Tychów,

bhp10

Roman i Anna Flurom z Raciborza,

bhp rac

Łukasz i Izabela Korzeniowscy z Roztropic w powiecie bielskim,

bhp wierz

 

2 dzień

Bożena i Andrzej Kurzeja (Piasek, powiat lubliniecki)

bhp woż

(obowiązkowy przejazd w celu odkażenia)

Arkadiusz Parkitny (Konieczki, powiat kłobucki )

bhp16

Teresa i Eugeniusz Kozala (Wędzina, powiat lubliniecki)

 bhp16a

 To była ogromna przyjemność gościć w Państwa gospodarstwach.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com