^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Systemy zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności w gospodarstwie Global GAP

W dniach 20-21.04.2017 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Odział w Radomiu odbyło się  szkolenie nt. ”Systemy zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności w gospodarstwie Global GAP - dokumentacja wymagana dla wybranych działalności”, w którym uczestniczyli doradcy, w tym osoba oddelegowana ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele Izb Rolniczych, osoby zainteresowane współpracą z instytucjami wdrażającymi standard, zajmującymi się problematyką prowadzenia produkcji żywności w gospodarstwie rolnym, doradztwa w zakresie wdrażania systemów jakości żywności i związanych z tą działalnością wymagań rynkowych dla produkcji na poziomie podstawowym.

 

Celem szkolenia było ogólne przybliżenie tematyki związanej z tym system, przedstawienie etapów wdrażania, omówienie wymagań oraz głównej istoty funkcjonowania systemu. Szkolenie zorganizowano z myślą o przyszłych inspektorach i audytorach GlobalG.A.P, którzy w swojej późniejszej pracy będą mieli możliwość kontrolowania gospodarstw rolnych. W trakcie szkolenia uczestnicy poznali wymagania standardu oraz wymagania jakie niesie certyfikacja tego systemu.


Obecnie GLOBALG.A.P. stał się światowym systemem certyfikacji składającym się z wzajemnie powiązanych wymagań w zakresie dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych w szczególności obejmujących zagadnienia właściwego stosowania środków ochrony roślin, nawożenia, technik upraw, nawadniania, postępowania z odpadami, bezpieczeństwem pracowników i bezpieczeństwem środowiska. W ostatnich latach system ten sukcesywnie rozwija się i jest wdrażany przez polskich producentów rolnych. GlobalG.A.P, jest niezależnym, dobrowolnym systemem zapewniającym jakość dla produkcji pierwotnej jest on jednak  wymagany m.in. przez odbiorców zagranicznych, sieci handlowe i firmy eksportujące towar za granicę. Standard obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż do obsługi produktu końcowego (np.: przechowywanie, pakowanie, kondycjonowanie).

744cbac9b862f94d3128d1e630dd797768430331f12aaf8cbbade9e72008e06fe9a0273ea7b936d85172737c23dc895e

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com