^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

RHD – warto dobrze się przygotować

rhd2

Jak już wcześniej wspominaliśmy od 01.01 2017 r. obowiązuje długo wyczekiwana przez rolników i konsumentów ustawa dotycząca rolniczego handlu detalicznego. Jednakże nie jest to , jak głoszą niektórzy oponenci - szczególnie ci nie związani z produkcją rolniczą ,przyzwolenie na wyrób i sprzedaż wszystkiego co popadnie i w dodatku poza wszelką kontrolą. Cały proces wytwarzania, od uprawy roślin czy chowu zwierząt do uzyskania gotowego, oznakowanego produktu oraz rozliczenie finansowe będzie nadzorowane przez odpowiednie służby.
Ustawa umożliwiająca prowadzenie RHD już w swoim tytule informuje nas, że podlegamy wielu innym przepisom . Jest to bowiem : Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników(Dz.U z 2016 r. poz.1961 ).
Pierwsza i najważniejsza, także dla przyszłego funkcjonowania RHD, jest zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następne to zmiany w :
Ustawie o działach administrac
Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Ustawie o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
Ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej
Ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego
Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w której to m.in. w dziale II po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a o Rolniczym Handlu detalicznym
Wygląda nieco groźnie ? Może i tak , ale z reguły boimy się nieznanego, a to przecież dla nas nowość. Najważniejsze więc to poznać dobrze obowiązujące nas wymogi, bo „ nie taki diabeł straszny jak go malują „.

rhd6

rhd8

rhd9
Ponieważ w RHD „zaangażowane są „ różne instytucje ( Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych, Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Skarbowy) chcielibyśmy przedstawić wytyczne tych służb dla RHD. Planujemy więc zorganizowanie konferencji, na którą zapraszamy przedstawicieli tych instytucji. O terminie i miejscu konferencji poinformujemy na stronie ŚODR oraz przekażemy informacje do PZDR - ów.
Jednocześnie wszystkich zainteresowanych odsyłam do prezentacji ze szkolenia zorganizowanego przez CDR Brwinów w dniach16-17.01.2017 r nt.: Uruchamianie i prowadzenie działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego. Znajdziemy tam wiele danych i wykładni obowiązujących nas przepisów.:
http://www.cdr.gov.pl/

Informuję także , że IJHARS wyznaczył w każdym z województw inspektora do kontaktów z doradcami w zakresie RHD. Liczymy na podobne działania w województwie śląskim IW i PIS. Niestety Urzędy Skarbowe nie mają takiej możliwości

rhd11

Mając na uwadze złożoność zagadnień dotyczących wprowadzanej działalności sprzedaży żywności przez rolnika CDR O/ Radom organizuje kolejne szkolenie dla doradców : "Uruchamianie działaności produkcji żywności przetworzonej - aspekty prawne, wymagania weterynaryjne,sanitarne, obowiązki prawa podatkowegow zakresie rolniczego handlu detalicznego", w którym udział wezmą także przedstawiciele naszego Ośrodka.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com