^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Krupnioki śląskie – chronione oznaczenie geograficzne (ChOG)

Nazwa krupnioki śląskie została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako chronione oznaczenie geograficzne (ChOG). Oznacza to, że nazwa ta może być wykorzystywana do znakowania produktu spełniającego wymagania specyfikacji i wytwarzanego na danym obszarze geograficznym. Krupnioki śląskie na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2016/984 z 7 czerwca 2016 r. zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

Wyróżnienie produktów chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG) jest możliwe tylko w odniesieniu do tych produktów rolnych i środków spożywczych, których przynajmniej jeden etap produkcyjny np. wytwarzanie surowców, produkcja wyrobu, przetwarzanie lub przygotowywanie do sprzedaży odbywa się na określonym obszarze geograficznym. Środowisko geograficzne danego obszaru, na które składają się czynniki naturalne i ludzkie, determinuje jakość i cechy charakterystyczne danego produktu.

Krupnioki śląskie (ChOG) wyróżniają się wśród innych produktów należących do tej samej kategorii kalorycznością, smakiem, zapachem oraz kruchą strukturą. Te specyficzne cechy wynikają z procesu wytwarzania, umiejętności i doświadczenia producentów oraz wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Krupnioki śląskie (ChOG) mogą być produkowane na obszarze województwa śląskiego, opolskiego, a także na terenie gminy Dziadowa Kłoda, powiat Oleśnica w województwie dolnośląskim.

Krupnioki śląskie podlegają systematycznej kontroli co jest gwarancją, że produkt ten jest najwyższej jakości i ma charakterystyczne cechy wynikające ze specyfikacji. Specyfikacja sporządzana jest przez grupę producencką. Zawiera: nazwę produktu, szczegółowy opis z uwzględnieniem etapów produkcji, pakowania, etykietowania oraz określenie obszaru geograficznego i jego związku z produktem. Na podstawie specyfikacji nazwa krupnioki śląskie została zarejestrowana w unijnym systemie. Producenci muszą jej przestrzegać żeby mogli korzystać z zarejestrowanej nazwy i symbolu chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG).

krupniok

Kontrolę zgodności procesu produkcyjnego ze specyfikacją przeprowadza wojewódzki inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych lub jednostki certyfikujące upoważnione przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów.

Dzięki uzyskaniu unijnej rejestracji, produkty podlegają prawnej ochronie przed ich zafałszowaniem. Ochrona prawna i związana nią systematyczna kontrola procesu produkcji, jest wartością dodaną produktu. Jest to także informacja dla konsumenta, że produkt ten jest identyfikowalny i wytwarzany zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją.

Na podstawie informacji opracowanej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

Barbara Majnusz

Dział Przedsiębiorczości WGD i Agroturystyki

Zdjęcie: K. Kwaśniewska

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com