^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XXII Krajowa Konferencja Pszczelarska już za nami!

Stopka z logami

W dniu 06.12.2016 r. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zrealizował projekt pn.
„ Innowacyjne aspekty rynku produktów pszczelich" – XXII Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie

Projekt został opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 06.12.2016r. odbyła się na Jasnej Górze w Auli Ojca A. Kordeckiego XXII Krajowa Konferencja Pszczelarska pt. „ Innowacyjne aspekty rynku produktów pszczelich".
Projekt składał się z części teoretycznej, gdzie wyczerpująco zostały przedstawione zagadnienia związane z wykorzystaniem produktów pszczelich. Pierwszy wykład bardzo szczegółowo opisywał propolis ( jego budowę, skład, zastosowanie, właściwości) natomiast drugi prezentował wszystkie informacje dotyczące miodu ( skład, czynniki go kształtujące, ograniczenia w spożyciu).
Konferencję otwierał oraz przedstawiał zaproszonych gości Marek Dziubek – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

 

Wykładowcami byli:
- dr hab. n. med. Jerzy Stojko pracujący w Zakładzie Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, który omawiał temat „Innowacyjnych metod leczniczego wykorzystania produktów pszczelich
w profilaktyce i terapii"
- dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan pracująca w Katedrze Chemii i Toksykologii Żywności Wydziału Biologiczno – Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, która omówiła temat „Innowacyjnych form promocji walorów prozdrowotnych miodów krajowych szansą na wzrost konsumpcji".

Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, na konferencję przybyło około 700 osób.
Konferencja pokazała jak ważnym dla zdrowia produktem jest miód, pozwoliła przybliżyć jego właściwości, jakość, wykorzystanie oraz rozpowszechnić i promować ten produkt na polskim rynku.

 

Konferencja ułatwiła wymianę kontaktów pomiędzy pszczelarzami, którzy poznając się na takich konferencjach mogą połączyć swoje siły, by ich doświadczenia narodziły nową, szeroko pojętą współpracę
w tej dziedzinie.
Również przepływ oraz wymiana fachowej wiedzy naukowej przekazanej przez wybitnych specjalistów, pracujących w najlepszych katedrach naukowych w całej Polsce, pozwoliła spojrzeć pszczelarzom na dany temat z innej niż dotychczas perspektywy.

 

Celem zrealizowanego projektu było ułatwienie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez bezpośrednie przekazywanie wiedzy naukowej w ramach współpracy naukowców, doradców i pszczelarzy.

 

40

 Fot. K. Dobrowolski

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com