^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Stoisko promocyjne SIR na XXV Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie

W dniach 3-4 września 2016 r. odbyła się w Częstochowie jubileuszowa XXV Krajowa Wystawa Rolnicza. Wystawa, jak co roku, towarzyszyła ogólnopolskiej pielgrzymce rolników w ramach Dożynek Jasnogórskich. Składała się z następujących tematycznych części: prezentacja rządowych instytucji rolniczych, przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, maszyny i narzędzia rolnicze, targi pszczelarskie, festiwal produktów tradycyjnych i lokalnych, wystawa drobnego inwentarza i ptaków ozdobnych, odnawialne źródła energii, prezentacja zagród edukacyjnych, prezentacja LGD, kiermasze kwiatów i krzewów ozdobnych, kiermasz ekologiczny, targi sztuki ludowej.

Integralnym elementem wystawy było też stoisko informacyjno-promocyjne SIR (Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich), którego głównym celem była promocja wszelkich innowacji wprowadzanych na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Na co dzień rolnicy, przedsiębiorcy rolni, nie zawsze mają możliwość zdobycia wiedzy i informacji o innowacjach oraz o znaczeniu innowacji w polskim rolnictwie. Wystawa, przez którą przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających, była dobrą okazją do uzupełnienie tego braku.

Na stoisku SIR gościliśmy także przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

DSC06950-1

Stoisko informacyjne SIR pn. „Śląska platforma innowacji – stoisko informacyjne na XXV Krajowej Wystawie Rolniczej” – zostało zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Głównym celem operacji była promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich a tym samym promocja innowacji w rolnictwie, leśnictwie i produkcji żywności.

Czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich wg PROW 2014-2020 ma być innowacyjność. Innowacyjność, przybierająca formy nowych metod pracy, tworzenia nowych produktów, technik i technologii, usług oraz dostosowywania sprawdzonych rozwiązań do nowych warunków, stanowi szczególny obszar wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Dlatego mając na uwadze potrzebę wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa, a także dywersyfikacji źródeł dochodów mieszkańców polskiej wsi konieczne jest informowanie i promowanie o alternatywnych, a zarazem dochodowych rozwiązaniach w tym kierunku.

Innowacje są niezbędne aby polskie rolnictwo, polska wieś były konkurencyjne.

Na stoisku SIR, które było połączone elementami dekoracyjnymi z Wystawą „Nauka polska”, odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z ofertą naukową, prezentowaną przez instytuty naukowe resortu rolnictwa wspierające innowacje na rzecz rolnictwa i na obszarach wiejskich oraz z działaniami podejmowanymi przez instytuty na rzecz innowacji w rolnictwie.

 

DSC06348

 

DSC06346

 

Mamy nadzieję, że rozmowy z przedstawicielami instytutów rolniczych, zapoznanie się z informacjami na temat innowacji w zakresie rolnictwa przyczynią się do wprowadzania innowacji na terenach wiejskich, angażowania się w działalność Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zorganizowanie stoiska promocyjnego SIR podczas XXV Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie było doskonałą formą promocji i informacji o SIR, a tym samym forma aktywizacji potencjalnych partnerów do działania i współpracy z ŚODR w ramach Sieci.

Wśród instytutów naukowych znalazły się: Morski Instytut Rybacki – PIB, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Technologiczno - Przyrodniczy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Instytut Ochrony Roślin – PIB, Instytut Zootechniki – PIB, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,Instytut Ogrodnictwa, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

 

Gośćmi na stoisku byli między innym Krzysztof Jurgiel – minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ryszard Zarudzki – podsekretarz stanu w MRiRW wraz z przedstawicielami innych instytucji rolniczych.

 

stoisko Jurgiel-1

 

stoisko Zarudzki

 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i obsługę stoiska na XXV Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie.

 

Autorzy tekstu: Zespół SIR/ŚODR Częstochowa

Zdjęcia: K.Kwaśniewska, R.Świerczewski, UP we Wrocławiu

 

 

loga napis sir Robert1

 


 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com