^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

"Wieś Województwa Ślaskiego okiem obiektywu" - Konkurs

konkurs

Kolejny raz Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza cieszący się dużą popularnością Konkurs Fotograficzny, za którego przeprowadzenie odpowiedzialna jest Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich .

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

W ramach konkursu wyodrębniono trzy kategorie

a) I kategoria – Tradycja.

b) II kategoria – Krajobraz.

c) III kategoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi

W konkursie udział mogą wziąć osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Każdy z uczestników może zgłosić zdjęcie tylko w jednej z trzech kategorii konkursu i nie mogą to być fotografie wykorzystywane czy rozpowszechnianie wcześniej przez inne podmioty. Nie mogą to być również zdjęcia wcześniej nagrodzone lub wyróżnione w konkursach.

Zgodnie z Regulaminem* w każdej z trzech kategorii Komisja Konkursowa ma przyznać nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, w formie nagród rzeczowych o wartości nieprzekraczającej kwoty:

a) I miejsce –   1 200 zł

b) II miejsce – 1 100 zł

c) III miejsce – 800 zł

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać  w terminie   do dnia 19 sierpnia 2016 roku na adres:   

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice,

Wydział Terenów Wiejskich – Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 września 2016 r., a szczegółowe informacje wraz z Regulaminem i Kartą Zgłoszenia znajdują się na stronie www.slaskie.ksow.pl.

*szczegółowa informacja w Regulaminie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com