^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Kluby Młodych Profesjonalistów

       Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Związkiem Młodzieży Wiejskiej realizuje projekt pt.” Klub Młodych Profesjonalistów”. Projekt jest objęty patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego. Działania będą realizowane na terenie szesnastu powiatów naszego województwa od marca do czerwca bieżącego roku.

    Projekt jest realizowany w ramach akcji 3 programu Erasmus + we współpracy z organizacjami młodzieżowymi i instytucjami działającymi na rzecz młodzieży. Do udziału w projekcie chcemy również zaangażować polityków z tych powiatów lub ich przedstawicieli odpowiedzialnych za politykę młodzieżową. Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży o różnym statusie społecznym, która przedstawi swoje niedostrzegane przez lokalne władze osiągnięcia w zakresie inicjatyw edukacyjnych. Zaprezentuje także swoje pomysły na przyszłość do realizacji w gminach.  Podczas warsztatów lokalnych i seminariów przy udziale moderatora zostaną opracowane strategie utworzenia i funkcjonowania Klubów Młodych Profesjonalistów na terenie powiatów oraz ich współpracy, rozwoju i ewaluacji w skali województwa.

Poprzez nasze działania chcemy pokazać potrzebę uczestnictwa młodzieży w życiu lokalnych społeczności. Lokalni decydenci muszą zauważać, że młodzi ludzie też mają dobre i wartościowe pomysły.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mlodziliderzy.plIntro Erasmus1

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com