^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje!”

krus logo

 

Po raz szósty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkurs plastyczny dla dzieci - uczniów szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A-3 na temat inspirowany hasłem tegorocznego konkursu „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje!".

 

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem, m.in. związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III i IV-VI. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci etapu ogólnopolskiego z poprzednich edycji. Pierwszy, wojewódzki etap konkursu upływa 6 maja br., drugi – centralny, zostanie podsumowany w czerwcu br. Zwycięzcom obydwu etapów zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, na stronie www.krus.gov.pl

 

 

Źródło: www.krus.gov.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com