^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PODSUMOWANIE KONFERENCJI INAUGURUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ SIECI NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

W dniach 26-27 listopada 2015r. w Hucisku, w powiecie zawierciańskim odbyła się dwudniowa konferencja inaugurująca działalność Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa śląskiego.

IMG 7797
W konferencji wzięli udział przedstawiciele rolników, przedsiębiorców rolnych, doradców rolniczych, przedstawiciele instytutów naukowo- badawczych z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutu Zootechniki w Balicach, Zakładu Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz instytucji współpracujących na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich województwa śląskiego : z Śląskiej Izby Rolniczej, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim , Wojewódzkiego i Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz przedstawiciel - Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni.
Uczestnicy konferencji to osoby związane z rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową
i rozwojem obszarów wiejskich z województwa śląskiego.
Dwudniowe wykłady i warsztaty skupiające uczestników konferencji -prowadzone przez przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jednostki koordynującej działalność SIR w kraju, rozszerzyły wiedzę uczestników na temat Sieci i zachęciły do zaangażowania się w działalność na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa śląskiego.
Warsztaty i praca w grupach problemowych ,prowadzone w drugim dniu konferencji stworzyły możliwość do bezpośredniej wymiany wiadomości , opinii o innowacjach a tym samym o SIR, dla wszystkich uczestników konferencji.
Przeprowadzenie konferencji przyczyniło się do promocji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich a tym samym do promocji innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i w leśnictwie w województwie śląskim. Wspólne zrzeszenie tak wielu podmiotów wspomogło aktywizację potencjalnych partnerów SIR do działania, a bezpośrednio przyczyni się do zaangażowania na rzecz wprowadzania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie śląskim.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com