^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

"Piękna Wieś Województwa Śląskiego " laureaci 2015

W dniu 14 października 2015 roku podczas Forum Sołtysów w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podsumowano kolejną edycję konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego". Celem konkursu  jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.
Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2015.
W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:
I miejsce - Kocikowa, gm.Pilica, pow.zawierciański 25 000 zł
• II miejsce – Zajączki Pierwsze, gm.Krzepice, pow.kłobucki 15 000 zł
• III miejsce – Leboszowice, gm. Pilchowice, pow.gliwicki 10 000 zł
W kategorii najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego:
• I miejsce – Państwo Krystyna i Grzegorz Chmiel, Przybędza,gm.Radziechowy Wieprz, pow. żywiecki 2 000 zł
• II miejsce – Państwo Grażyna i Grzegorz Rachwał, Borowno Kolonia, gm.Mykanów, pow. częstochowski 1 500 zł
• III miejsce – Pan Janusz Sikora, gm. Goleszów, pow. cieszyński 1 000 zł
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:
• I miejsce – Rewitalizacja Domu Ludowego w Nowym Broniszewie, gm.Mykanów, pow. Częstochowski 3 000 zł
• II miejsce – Remont budynku sportu,kultury i rekreacji w Turzy Śląskiej gm. Gorzyce, pow. wodzisławski 2 000 zł
• III miejsce – Odnowa sołectwa Wręczyca Wielka I gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki 1 000 zł
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje:
• I miejsce - „Starzyki" gm. Orzesze, pow. mikołowski 7 000 zł
• II miejsce – „Krzanowickie Omy" gm. Krzanowice, pow. raciborski 5 000 zł
• III miejsce – „Rzondzymy po naszemu" gm.Strumień. pow. cieszyński 3 000 zł
W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:
• I miejsce – gm. Pszczyna www.solectwo-laka.pl, pow.pszczyński 2 000 zł
• II miejsce – gm. Rudziniec www.solectwokleszczow.pl, pow. gliwicki 1500 zł
• III miejsce – gm. Poraj choron.ugporaj.pl pow.myszkowski 1000zł
Komisja przyznała również wyróżnienia.
W kategorii najpiękniejsza wieś 2000 zł każde:
• Siedlec gm. Janów, pow. częstochowski
• Milówka gm. Milówka, pow. żywiecki
• Skrbeńsko gm. Godów, pow. wodzisławski
• Wielowieś gm.Wielowieś, pow. gliwicki
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi po 500 zł każde:
• „Turystyczne zagospodarowanie Olsztyna" gm.Olsztyn, pow.częstochowski
• „Strefa wrażeń" gm. Poraj, pow. myszkowski
• „Rewitalizacja centrum Gminy „ gm. Dębowiec, pow. cieszyński
• „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury" gm.Łodygowice, pow. żywiecki
• „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni" gm.Wyry, pow.mikołowski
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje po 1000 zł każde:
• „Izba Regionalna w Gogołowej" gm, Mszana, pow.wodzisławski
• „Wrzosowianie" gm. Poczesna, pow. częstochowski
• „Wilczański Piknik Ogórkowy" gm. Pilchowice, pow. gliwicki
• Skansen gm. Goleszów, pow. cieszyński
• Festiwal Gwary Śląskiej gm. Wielowieś, pow. gliwicki
• Warsztaty międzypokoleniowe gm. Konopiska, pow. częstochowski
• Sołectwo Truskolasy I gm.Wręczyca Wielka, pow. kłobucki
W kategorii najpiekniejsza zagroda po 500 zł każde:
• Pan Jacenty Śpiewak gm.Kruszyna, pow. częstochowski
• Państwo Ewa i Jarosław Piecuch gm. Radziechowy Wieprz, pow. żywiecki
• Pani Małgorzata Szota-Bachorska gm. Pilica, pow. zawierciański
W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa po 500 zł każde:
• www.solectwozbytkow.pl gm. Strumień, pow.cieszyński
• www.lubowice.pl, gm.Rudnik, pow.raciborski

Laureatom gratulujemy nagród i wyróżnień.Niech umacnianie  w tradycji i kulturze,pielęgnowanie środowiska naturalnego będziePaństwa pasją.

Niech to dzieło przyczyni się do tego by Polska Wieś była dostrzegana i doceniana a wszystkim Państwu  praca włożona w te dzieła niech przyniesie satysfakcję!

Gratulujemy!!!

Źródło: UM Katowice

PIękna wieś

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com