^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Gospodarstwa demonstracyjne - bydło mięsne

logotypy bydlo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów
demonstracyjnych i działań informacyjnych”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja realizowana w ramach Konsorcjum, którego liderem jest
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje operację pn.

DEMONSTRACJE Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
CHOWU I HODOWLI BYDŁA RAS MIĘSNYCH,

w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW 2014-2020.

W ramach operacji tworzone są w woj. śląskim 3 gospodarstwa demonstracyjne:

  1. Gospodarstwo Jacek Klimza, Łagiewniki Wielkie, ul. Topolowa 4, gmina Pawonków, pow. lubliniecki.
  2. Gospodarstwo Joanna Kubara, Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 162 A, gmina Kamienica Polska, pow. częstochowski.
  3. Gospodarstwo Dżesika Grabinska, Kamińsko, ul. Kluczno 2, gmina Przystajń, pow. kłobucki

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia praktyczne, które odbędą się w obiektach demonstracyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem.

W trakcie szkolenia zapewniamy:

  • catering (bufet kawowy, dwudaniowy obiad z deserem), odzież ochronną,
  • broszury informacyjne,
  • zaświadczenia o uczestnictwie w demonstracji ,
  • dojazd do gospodarstwa (transport zorganizowany lub zwrot kosztów dojazdu dla samochodów prywatnych)

Jedna demonstracja to trzy szkolenia praktyczne w gospodarstwie.

Dlatego jeżeli decydują się Państwo wziąć udział w bezpłatnej demonstracji, jednocześnie zobowiązują się Państwo do odbycia wszystkich 3 wizyt w trzech oddzielnych terminach.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie po odbyciu wszystkich 3 szkoleń w gospodarstwie.
W jednym szkoleniu może uczestniczyć grupa 20 osobowa.

Demonstracje rozpoczynają się od godziny 09:00 i potrwają do godziny 14:15.

HARMONOGRAM DEMONSTRACJI

 

DEMONSTRACJE - I SZKOLENIA

DEMONSTRACJE - II SZKOLENIA

bydlo baner mov

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje projekt pn. „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach którego odwiedzamy 3 gospodarstwa demonstracyjne w naszym województwie. Poniżej krótka relacja z drugiej wizyty uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu w gospodarstwie Joanny Kubary w Kamienicy Polskiej. W gospodarstwie utrzymywane jest bydło rasy Angus i Hihland. Wykorzystanie innowacyjnych technologii w ekstensywnej hodowli bydła jest kluczowe dla poprawy wydajności produkcji, zapewnienia jakości produktu oraz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Technologie te obejmują m.in. innowacyjne systemy monitorowania zdrowia i dobrostanu zwierząt, zaawansowane metody żywienia bydła, automatyzację procesów produkcyjnych czy ulepszanie systemów pozyskania i przetwarzania mięsa.

Źródło filmu: Zespół Szkół CKR w Żarnowcu

DEMONSTRACJE - III SZKOLENIA

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com