^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

konferencja pn. „Tradycja i naturalna bioróżnorodność w pszczelarstwie – lokalne bezpieczeństwo żywnościowe”

W dn. 25 lutego w Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy odbyła się konferencja pn. „Tradycja i naturalna bioróżnorodność w pszczelarstwie – lokalne bezpieczeństwo żywnościowe”. Konferencja została zorganizowana przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu, Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA, Starostwo Powiatowe w Żywcu, Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności, Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żywiecki – Andrzej Kalata oraz Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – o. Stanisław Jaromi OFMConv.

Konferencję otworzyła Pani Anna Bednarek, która przedstawiła tematykę konferencji i zaprosiła do udziału w towarzyszącym konferencji kiermaszu. Pan Stanisław Kucharczyk – Wicestarosta Powiatu Żywieckiego powitał zaproszonych gości i uczestników konferencji, zaakcentował również działania Starostwa Powiatu Żywieckiego w zakresie Strategii Pszczelarstwa Powiatu Żywieckiego 2021-2027 i na rzecz różnorodności biologicznej, promocji zdrowej żywności.

Tematyka prezentowanych wykładów m.in.:

„Wyzwania epoki antropocenu” - O. dr Stanisław Jaromi OFMConv przedstawił tematykę dot. wyzwań epoki antropocenu, będącej epoką człowieka, cywilizacji, epoką licznych dylematów i paradoksów. Prelegent przybliżył oblicza współczesnej zielonej debaty i ekologii integralnej, poruszył kwestie zmian klimatycznych, ekologii, dążenia do równowagi pomiędzy człowiekiem a przyrodą.

„Czy propolis to panaceum?” – Dr Jerzy Peszke wygłosił referat dot. propolisu i jego szerokiego zastosowania w leczeniu, suplementacji człowieka i zwierząt.

„Inwazyjne gatunki roślin vs rola pszczelarza w zjawisku inwazji biologicznych-działanie w ramach międzynarodowego projektu pn. Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce- IAS/EcoSystemCare” – dr Katarzyna Bzdęga, dr hab. Alina Urbisz, dr hab. Łukasz Depa przybliżyli problematykę roślin inwazyjnych i omówili poszczególne gatunki roślin inwazyjnych.

„Powrót do sprawdzonych metod gospodarowania glebą” – Stanisław Kolbusz omówił sprawdzone metody gospodarowania glebą i ich wpływ na jej naturalną żyzność, w tym kwestie związane z nawożeniem nawozami naturalnymi i organicznymi.

„Adaptacja – rośliny adaptogenne w utrzymaniu zdrowia pszczół” – mg Halina Jurkowska poruszyła kwestie związane z wykorzystywaniem związków adaptogennych  w utrzymaniu zdrowia pszczół.

„Co z tą Apiterapią?” – Janusz Kasztelewicz właściciel gospodarstwa pasiecznego „Sądecki Bartnik” w Stróżach, wygłosił wykład dot. apiterapii, możliwości leczenia i suplementacji człowieka produktami pszczelimi, w tym przepisów prawnych.

„Lecznicze właściwości mola woskowego” – Jan Borzęcki omówił lecznicze właściwości preparatów wykonywanych na bazie mola woskowego (in. barciaka większego).

Konferencja była ukierunkowana na produkcję zdrowej żywności w tym produktów pszczelich, i jej znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania, samopoczucia i zdrowia człowieka. Dopełnieniem a zarazem ubogaceniem konferencji w samki i zapachy był kiermasz wyrobów pszczelich i zdrowej żywności. Wystawcami podczas Kiermaszu byli producenci wyrobów z mięsa i mleka koziego, warzyw, produktów pszczelich, zielarskich, olejków i kosmetyków na bazie ziół, wyrobów z wełny, suplementów i wyrobów leczniczych na bazie produktów pszczelich i adaptogenów roślinnych, rękodzieła, literatury fachowej. Podczas kiermaszu można było również skorzystać z informacji dostępnych w punkcie informacyjnym dot. samowystarczalności żywieniowej, zdrowotnej i energetycznej.

Wydarzenie zakończył panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy konferencji mogli wymienić się doświadczeniami oraz zdawać pytania prelegentom.

 

 

15

3

2

1

4

5

6

8

9

10

11

12

 

 

13

dyskusja

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com