^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wyjazd studyjny do Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” w Stróżach pn. „Innowacyjna gospodarka pasieczna - wyzwania i oczekiwania w odniesieniu do gospodarki pasiecznej na terenach wiejskich”.

W dn. 05 listopada 2022 r., odbył się wyjazd studyjny do Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” w Stróżach pn. „Innowacyjna gospodarka pasieczna - wyzwania i oczekiwania w odniesieniu do gospodarki pasiecznej na terenach wiejskich”.

Celem operacji było poszerzenie dotychczasowej posiadanej wiedzy przez uczestników wyjazdu studyjnego, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu szeroko pojętego pszczelarstwa ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w wykorzystaniu produktów pszczelich w apiterapii ,w tym uloterapii (leczenie powietrzem ulowym) wśród uczestników operacji, pszczelarzy i przedstawicieli instytucji okołorolniczych z terenu Województwa Śląskiego poprzez udział wyjeździe studyjnym. Operacja polegała na przeprowadzeniu wyjazdu studyjnego skierowanego do pszczelarzy oraz pracowników instytucji okołorolniczych Województwa Śląskiego, w ramach Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Podczas planowania i realizacji wyjazdu studyjnego połączono część wykładowo-warsztatową z praktyką, ponieważ połączenie to jest najbardziej skuteczne w przyswajaniu tak dużej ilości wiedzy. Ponadto formy te miały na celu inspirację oraz umożliwienie pszczelarzom poszerzanie ofert prowadzonych przez siebie pasiek na terenach wiejskich, i tworzenie marki produktowej opartej właśnie na produktach pszczelich które pozyskiwane na terenach górskich, cechują się wysoką jakością, z uwagi na brak prowadzonej na szerszą skalę produkcji rolnej.

W ramach części warsztatowej uczestnicy zapoznali się z pracą laboratorium miodowego. Właściciel Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” Pan Janusz Kasztelewicz, zapoznał uczestników ze specyfiką pracy laboratorium miodowym, w tym objaśnił jakie cechy jakościowe produktów pszczelich są badane. Badanie produktów pszczelich jest ważne, zwłaszcza w przypadku wprowadzania produktów na rynek, aby producent miał pewność (i również klient), że zakupiony produkt spełnia normy krajowe jak i europejskie – reasumując, jest jak najlepszej jakości.

Następnie uczestnicy zostali oprowadzeni po muzeum pszczelarstwa wraz z przyległym do niego skansenem. Jest to wyjątkowe miejsce w którym zgromadzono dużą ilość eksponatów, począwszy od uli (m.in. figuralnych), różnego rodzaju sprzętu pszczelarskiego po wyposażone w nowoczesne urządzenia multimedialne i tablice - sale edukacyjne, gdzie nawet poza sezonem słychać dźwięki charakterystyczne m.in. dla ula, czy też odwiedzanej przez pszczoły łąki. Warsztaty umożliwiły przybliżenie historii bartnictwa i prowadzonej gospodarki pasiecznej m.in. na terenach małopolski. Ponadto uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wykorzystaniem zarówno eksponatów posiadających wartość sentymentalną, muzealną, jak i nowoczesnych innowacyjnych rozwiązań tj. sale edukacyjne wyposażone w tablice, projektory multimedialne z filmami ukazującymi pszczoły m.in. w ulu, nagłośnienie sal (dźwięki z ula) w prowadzeniu edukacji w ramach posiadanej pasieki.

W ramach wyjazdu studyjnego została zaplanowana również część wykładowo-warsztatowa, podczas której uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez Panią Czesławę Adamik prezentującą tematy związane z Innowacjami gospodarki pasiecznej:

-„Miód i produkty pszczele w profilaktyce i lecznictwie” - Wykład był kondensacją wiedzy dot. wykorzystania miodu i produktów pszczelich w lecznictwie. Omówiono działanie i prawidłowe sposoby stosowania produktów pszczelich w lecznictwie m.in. miodu, propolisu, pierzgi, mleczka i pyłku pszczelego oraz mniej znanych produktów pszczelich tj. homogenatu czerwiu trutowego, osypu pszczół, wosku pszczelego, jadu pszczelego i wyciągu z larw barciaka większego.

- „Apiinhalacje - lecznicze zastosowanie powietrza ulowego” – Podczas wykładu Pani Czesława Adamik przedstawiła temat dotyczący uloterapii (in. apiinhalacji). Dobroczynne działanie na organizm człowieka mają nie tylko zawarte w powietrzu ulowym feromony, ale i również cała rodzina pszczela (biopole, mikrodrgania). Podczas wykładu zaprezentowano apipiramidy, które są stosowane od niedawna. Apipiramidy są połączeniem biopól piramidy i rodziny pszczelej, dzięki temu innowacyjnemu połączeniu osoby korzystające z tej formy apiinhalacji są poddawani kompleksowemu oddziaływaniu powietrza ulowego, mikrodrgań, ciepła rodziny pszczelej, efektu akustycznego i psychoemocjonalnego, a ponadto działaniu biopola pszczół.

Zaplanowane w ramach wyjazdu wykłady i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko początkujących ale i również doświadczonych pszczelarzy, ponieważ szeroko pojęta apiterapia nie tylko daje możliwości poszerzenia oferty usług i produktów oferowanych przez pszczelarzy, ale i również jest skutecznym sposobem zadbania o swoje i innych zdrowie. Produkty pszczele należą do największych dobrodziejstw, z powodzeniem wykorzystywanych w apiterapii. W zależności od rodzaju schorzenia mogą wspomagać terapię, a niekiedy stanowią alternatywny sposób leczenia.

Na zakończenie wyjazdu studyjnego został przeprowadzony panel dyskusyjny podczas którego uczestnicy mogli zadawać pytania oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami dot. wiedzy, doświadczenia w prezentowanym zakresie tematycznym.

1

32

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com