^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ptasia grypa w powiecie cieszyńskim

Szkolenie

Wychodząc naprzeciw problemom z ptasią grypą w powiecie cieszyńskim Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zorganizował w dniu 31.01.2023 szkolenie dla rolników i mieszkańców gmin powiatu. W spotkaniu, które odbyło się w sali GOK,S i T Dębowiec w miejscowości Łączka uczestniczył Powiatowy Lekarz Weterynarii pan Bogusław Kubica. Przypomniał uczestnikom szkolenia o zasadach bioasekuracji w gospodarstwach rolnych a także o sposobie rozprzestrzeniania się wirusa .
Przypominamy :
„Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie) . Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. „ Na terenie gminy Dębowiec zimują liczne stada dzikiego ptactwa .Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. – Główny Inspektorat Weterynarii
W całym powiecie cieszyńskim podjęte zostały szczegółowe środki bezpieczeństwa, a lekarze weterynararii sprawdzają, czy oprócz gminy Dębowiec są jeszcze inne ośrodki ptasiej grypy.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com