^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Popielów-Radziejów 70-lecie KGW

DSC PopielówW dniu 11.09.2015 r. Koło Gospodyń Wiejskich Popielów-Radziejów obchodziło Jubileusz 70-lecia swojej działalności. Główna uroczystość odbyła się w domu przyjęć „Iwona" w Rybniku-Radziejowie. Przybyłych gości przywitała Przewodnicząca Koła pani Maria Mańka. Na uroczystość przybyli między innymi: prezydent Miasta Rybnika pan Piotr Kuczera, radni miasta, księża, prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych pan Andrzej Krawczyk, prezes Kółka Rolniczego pan Wiktor Adamczyk, członkowie KR oraz członkinie KGW. Odczytany został protokół  w którym odzwierciedlono 70-cio letnią działalność Koła. Pani Helena Spandel była przewodnicząca KGW, która prowadziła Koło przez ostatnich 20 lat otrzymała Dyplom Zasłużonej Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich.
Trzy zasłużone członkinie, pani Helena Spandel, pani Anna Bugiel i pani Krystyna Adamczyk otrzymały Order „Serca Matkom Wsi", które wręczył pan Andrzej Krawczyk.
„Order Serca – Matkom Wsi "-  to symbol uznania za matczyny trud włożony wychowanie młodego pokolenia Polaków – Patriotów, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw, moralnych. To także uznanie za niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi i rodziny wiejskiej w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy współczesnej cywilizacji. Medal jest nadawany także za autentyczne zaangażowanie w upowszechnianie cnót obywatelskich, za aktywność społeczno - zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie rodziny.
Przyznaje go Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na wniosek lokalnie działających Kół Gospodyń Wiejskich.
Zaproszeni goście na ręce przewodniczącej pani Marii Mańka złożyli życzenia , dyplomy i kwiaty, dziękując wszystkim członkiniom KGW za ich aktywność i pracę na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.
Uroczystość zakończono zabawą taneczną.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com