^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Trend zero waste, czyli jak żyć i nie śmiecić

Trend zero waste to podejście do gospodarowania odpadami, które zakłada jak najmniejszą ich produkcję. Opiera się na zasadzie 6R (refuse, reduce, reuse, recycle, rot, repair), czyli z angielskiego „odmawiaj, ograniczaj, używaj ponownie, segreguj, kompostuj, naprawiaj”. Odpady mają się stać ponownie zasobami, jak dzieje się to w naturalnym cyklu obiegu materii.

Zero waste to ochrona zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania, bez zrzutów do ziemi i wody, które szkodzą środowisku i zdrowiu.

Cele zero waste próbuje się osiągnąć poprzez racjonalne decyzje zakupowe, niemarnowanie żywności, a także wykorzystywanie resztek, surowców i możliwości tkwiących w pozornych odpadach.

Zasada 6R:

- refuse, reduce (odmawiaj, ograniczaj) – warto zaopatrzyć się w bawełniane torby na zakupy, aby ograniczyć zużycie woreczków foliowych; tak samo można zrezygnować z wszystkich jednorazowych przedmiotów (słomki, plastikowe sztućce, talerzyki, butelki, pieluchy, waciki) na rzecz wielorazowych, których na rynku jest coraz więcej,

- reuse (używaj ponownie) – ponownie można wykorzystać wiele przedmiotów, ogranicza nas właściwie tylko wyobraźnia (np. słoiki, palety, używane ubrania),

- recycle (segreguj) – chcąc właściwie zagospodarować odpady musimy je posortować na frakcje do potencjalnego ponownego wykorzystania,

- rot (kompostuj) – odpady organiczne stanowią dużą cześć naszych śmieci, dlatego powinno się je starannie oddzielić (odpady z owoców i warzyw, obierki, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek i wszystkie inne roślinne resztki jedzenia mogą posłużyć do wytworzenia naturalnego nawozu),

- repair (naprawiaj) – kierujmy się zasadą naszych dziadków, że zepsutych rzeczy się nie wyrzuca tylko naprawia, mimo że czasem jest to trudniejsze od wymiany na lepszy model.

W trendzie zero waste doceniane są też rozwiązania bazujące na odnawialnej energii, ograniczaniu śladu węglowego czy na zwiększaniu świadomości ekologicznej. W efekcie zmiany w stylu życia i sposobie myślenia konsumentów wywierają pożyteczną presję na producentach, którzy zaczynają oferować produkty odpowiadające idei zmniejszania ilości generowanych odpadów.

recycle g883dc1656 1920

Źródło: odpady.katowice.eu

Grafika: pixabay.com

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com