^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

PROW3

W sali narad Urzędu Gminy Świerklany dnia 24.07. odbyło się szkolenie skierowane do rolników, poświęcone tematowi pozyskania przez nich bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Prowadzący spotkanie Franciszek Matula – główny specjalista ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Oddział w Mikołowie, w szczegółowy sposób przedstawił założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie planowanych premii dla rolników, ich małżonków oraz domowników ubezpieczonych w KRUS.

Uczestnicy spotkania: Sołtysi, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich oraz Rolnicy mogli się dowiedzieć między innymi, że w miesiącu wrześniu br. nastąpi ogłoszenie naboru wniosków w ramach którego można będzie pozyskać jednorazową bezzwrotną pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy. W przypadku zatrudnienia jednej osoby program przewiduje premię w wysokości 150 tys. zł. Jeśli powstaną co najmniej dwa miejsca pracy, będzie to 200 tys. zł, a przy trzech nowych miejscach pracy i więcej dotacja wyniesie aż 250 tys. zł. To duża szansa dla tych osób ubezpieczonych w KRUS-ie, które chcą spróbować swoich sił w innej działalności niż rolnicza – mają pomysł i chciałyby pozyskać środki na jego realizację (np. na otwarcie warsztatu samochodowego, świadczenie usług poligraficznych i wiele innych). Konkurs ogłosi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i to na jej stronie internetowej należy szukać szczegółowych informacji na ten temat – www.arimr.gov.pl

Źródło: www.swierklany.pl

PROW2

PROW 1

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com