^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY " JAGODA " SPIEWA PONAD ĆWIERĆ WIEKU

3 59d24bd8b94723 48231318.jpgHistoria Zespołu Śpiewaczego "Jagoda" sięga roku 1992. Wtedy to Pani Olga Machulec postanowiła wyłonić z prężnie działającego w Rowniu Koła Gospodyń Wiejskich pasjonatki pragnące kultywować i pielęgnować najlepsze tradycje śpiewacze naszego regionu.
Od 1996 roku patronatem zespołu jest Miejski Ośrodek Kultury w Żorach. W repertuarze Zespołu znajduje się bogaty zbiór piosenek i pieśni regionalnych pamiętających jeszcze czasy naszych dziadków i ojców. Zespół Śpiewaczy „ Jagoda ’’umila życie wielu środowisk poprzez występy w licznych imprezach lokalnych i zamiejscowych, okolicznościowych : biesiadach, festynach, dożynkach i wielu przeglądach folklorystycznych. Wielkim zaszczytem i przeżyciem dla Zespołu był udział w nagraniu pieśni dla „Śląskiej Fali" Radia Katowice. W swojej karierze zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień. Zespół Śpiewaczy „ Jagoda ’’ współpracuje ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Mikołowie i kilkakrotnie śpiewając umilał tradycyjne Dni Otwartych Drzwi w Mikołowie.
Panie spotykają się raz w tygodniu w Świetlicy – Rowień, ćwiczą i uczą się nowych piosenek pod okiem Pani Danieli Kurpanik, która jest obecnym akompaniatorem zespołu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zespołu tradycje naszych przodków na pewno nie zostaną zapomniane.

1 59d24bd799f569 87731998.jpg

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com