^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

VIII Gminno-Miejski Turniej KGW "Gwara śląska na wesoło" roztrzygnięty

czerw

    W niedzielę 13 grudnia 2015 roku został rozstrzygnięty VIII Turniej KGW „Gwara śląska na wesoło". Turniej odbywał się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego.
W sali Centrum Kultury i Edukacji wypełnionej po brzegi, publiczność podziwiała piękne występy pań z Kół Gospodyń Wiejskich. W wydarzreniu udział wzięły Koła z Dębieńska, Czuchowa, Bełku, Palowic i Książenic. Panie występowały w dwóch scenkach: „Śpiewka o nos" i „Co mnie rychtig wkurzo".       Komisja w składzie: sołtysi Florian Blinda, Ryszard Bluszcz, Stanisław Breza oraz przewodnicząca Ewa Widuch - przyznała następujące miejsca:
I Miejsce KGW Bełk w scence „Śpiewka o nos"
I Miejsce KGW Czuchów w scence „Co mnie rychtig wkurzo"
Jako dziedzictwo kulinarne panie prezentowały „kreple" i w tej konkurencji I miejsce przyznano KGW Książenice.
Panie z KGW włożyły w przygotowanie dużo pracy i inwencji twórczej, z dużą dozą dobrego humoru śląskiego.
     Nagrody oraz dyplomy wręczył Burmistrz Wiesław Janiszewski oraz Wicestarosta Marek Profaska. Pani Jadwiga Bugaj Zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, zabierając głos podzieliła się swoimi, pozytywnymi spostrzeżeniami. Pani Dyrektor podkreśliła znaczenie Turnieju dla zachowania dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Śląska. Turniej prowadziła kapela „Trzy ofiary drogi do Europy" w gwarze śląskiej.
      Nagrodzone Koła będą reprezentować Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w Rybnickim Centrum Kultury w dniu 24 stycznia 2016 roku. godz. 16:00.
Serdecznie zapraszamy.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com